NaTarcie PREMA!

Slogan został zaprojektowany dla firmy PREMA – jednego z największych polskich dystrybutorów łożysk tocznych, jako jeden z elementów nowego systemu tożsamości firmy. Możliwość odczytania pierwszego słowa sloganu na dwa sposoby – “natarcie” i “na tarcie” pozwoliła na jednoczesne zasygnalizowanie nowej strategii firmy, jej siły i dynamiki oraz poinformowanie o zakresie jej działania. Wprowadzenie sloganu ułatwiło przejście od niekorzystnego wizerunku przedsiębiorstwa gospodarki sterowanej do wizerunku  nowoczesnego, aktywnego przedsiębiorstwa działającego dynamicznie w warunkach wolnego rynku.

Projekt sloganu firmowego był elementem kompleksowego opracowania nowego wizerunku i Corporate Identity firmy. Projekt obejmował zmianę logo, oznakowanie oddziałów i przygotowanie konceptów prezentacji marki w interencie. Istotnym elementem opracowania były projekty opakowań na produkty markowane PREMA.

Dodaj komentarz

WordPress SEO