Naming. Nazwa dla firmy.

Naming to usługa polegająca na projektowaniu nazw. Każdej firmie zależy by wyróżnić się na rynku poprzez własną oryginalną nazwę. Pozwala zaistnieć wśród konkurencji dlatego tak ważne jest by była dobra, a przede wszystkim bezpieczna.

Czym różni się naming od kreacji nazw.

Rokrocznie pojawiają się na rynku nowe nazwy – śmieszne, abstrakcyjne, pomysłowe czy też absurdalne, które jednak funkcjonują obok siebie bezkonfliktowo. Jak stworzyć nazwę, która będzie się odróżniać od setek funkcjonujących w obiegu i nie będzie ich repliką? Kiedy naming jest efektywny i skuteczny? Odpowiedź jest prosta – nazwa musi wyróżniać i posiadać zestaw gwarancji pozwalających na zgodne z prawami własności używanie nazwy.

Naming – Nazwa gwarancją sukcesu

Indywidualny charakter nazwy decyduje w rozpoznawalności firmy na rynku, jej postrzeganiu jak również sile przebicia i możliwości rozwoju. Dlatego tak wiele firm, zanim zdecyduje się na wejście na rynek ze swoim produktem, dobrze analizuje potencjalną nazwę, która przybliżyć markę do odniesienia sukcesu rynkowego. Naming to nie tylko wymyślanie nazw ale i analizy, które nazwy mają szanse na sukces. Nazwa nie tylko ma odróżniać, ale przede wszystkim wyróżniać na rynku. Doskonałymi przykładem są marki znane dziś na całym świecie jak Apple, Puma, Canon. Nazwy te powszechnie znamy. Dzięki ofensywnym akcjom marketingowym stały się elementem współczesnego życia. Nie są to nazwy nowe, a wykorzystane już słowa istniejące. Naming polega bowiem zarówno na doborze słowa jak i wymyśleniu zupełnie nowego wyrażenia.

Naming a moda.

Nazwy ulegają modom. Trend reklamowy, jaki w określonym czasie panuje daje się również zauważyć w nazwach pojawiających się na rynku. Coraz więcej nazw odzwierciedla technikę, która zdominowała nasz dzisiejszy świat stąd wiele nazw zawiera angielskie skróty czy symbole. Nawiązują one do Internetu (net), usług realizowanych poprzez drogę elektroniczną (@) czy tez on line (e-pay), a to pociąga za sobą skojarzenia związane z nowoczesnością i potencjałem rozwojowym. Naming to usługa, która bierze pod uwagę nie tylko słowo ale i pozycjonowanie marki. Naming ma za zadanie przygotować markę do konkurowania na rynku, a więc potrzebna jest usługa analizy konkurentów i porównania ich wizerunku. Naming to kształtowanie wizerunku, między innymi przez słowa.

Jaka jest dobra nazwa? Wyróżniający naming.

Nazwy są różne – jedne są mniej, inne bardziej atrakcyjne, łatwiej zapadające w pamięć i przyciągające uwagę. O jednych mówimy, że są ładne, a inne z kolei brzydkie. Ale o jakiej nazwie można powiedzieć, że jest dobra? Naming to usługa opracowania najlepszego rozwiania nazewniczego, a nie słowa które załatwia wszystkie wyimaginowane problemy. Naming pomaga zbudować komunikację marki, która najbardziej pasuje do firmy. Mając do wyboru różne nazwy, jesteśmy w stanie powiedzieć co najwyżej, która ładnie brzmi, a która nie. Jednak to nie znaczy, że odpowiednio wypełnią swoją funkcję. Nazwa ma przede wszystkim identyfikować naszą firmę. Opisywać ją. Sprawić, że nie zostanie pomylona z żadną inną. Naming ma również być elementem komunikacji marketingowej. Ma uwodzić klienta, zachęcać go do wypróbowania jej produktów czy usług. Aby naming właściwie wypełniał swoje funkcje, należy zadbać o kilka rzeczy.

Skuteczny naming

Po pierwsze: naming = rozpoznawalność. Nazwa musi być łatwa do wypowiedzenie i napisania. To, czy taka będzie, zależy od rynku, na którym działa firma. Wiadomo, jeśli przedsiębiorstwo eksportuje za granicę, to tamtejsi odbiorcy mogą mieć problemy z zapamiętaniem słowa, w którym są fonemy z języka polskiego. Tak samo w Polsce, zastosowanie obcojęzycznej nazwy może skutkować tym, że nie klienci będą mieli problem nawet z rozróżnieniem jej na półce sklepowej, bo nie będą wiedzieli, jak się ją pisze. Istnieje więc naming międzynarodowy. Ilość ograniczeń, które trzeba wziąć pod uwagę przy projektowaniu nowej nazwy międzynarodowej jest bardzo duża. Każde ograniczenie to ryzyko.
Po drugie: naming = atrakcyjność. Dość łatwo możemy stwierdzić, które nazwy są ładne, a które brzydkie. Estetyka brzmienia, czyli eufonia, wpływa na postrzeganie nazwy i firmy. Francuskie nazwy perfum są dobrze odbierane w Polsce, bo kojarzą się ze zmysłowością i elegancją. Z kolei Fabryka Specjalistycznej Armatury Kanalizacyjnej (lub jej skrót WSAK) nie jest zbyt przyjemna dla ucha. Jednocześnie, dzięki wykorzystaniu różnych morfemów, skojarzeń, słów, nazwa może mieć nadany ładunek znaczeniowy, który sprawi, że będzie ona przekazywała pewien pozytywny komunikat do odbiorcy.

Po trzecie: naming = unikatowość. Na każdym rynku panują pewne konwencje. W branży transportowej są firmy z cząstką „trans” a w budowlanej „bud”. Aby się odróżnić, należy wystrzegać się tworzenia konstrukcji z ich użyciem. Naming do doradztwo, jak się komunikować, jak prezentować aby zbudować wyróżnienie firmy. To sztuka pokazywania najwartościowszych cech firmy i marki. To eksponowanie niepowtarzalnych cech firmy. Jako przykład można podać Emperię, firmę z rynku dystrybucji. W swojej nazwie ma zakodowane dwie ważne cechy – skalę działalności oraz wiarygodność. To ważny komunikat, zwłaszcza dla inwestorów giełdowych. Naming ma pomagać budować sukces rynkowy, jest elementem strategii rynkowej.

Po czwarte – i co najważniejsze: naming = bezpieczeństwo. Każda nazwa, jeśli chcemy budować sukces, powinna być bezpieczna. To oznacza, że powinno się ją dać zarejestrować jako słowny znak towarowy. O tym, czy nazwa ma zdolność rejestrową, decyduje Urząd patentowy. Nazwa musi spełniać kilka przesłanek, przede wszystkim powinna się różnić od tych istniejących. Bez względu na to, jak doskonałą i dobrze brzmiącą nazwę przygotujemy, będzie bezużyteczna, jeśli nie będzie się dało jej zarejestrować. Naming to także kompetencja oceny potencjału ochrony prawnej nazwy.

Poza powyższymi zasadami projektowania nazw warto zwrócić uwagę na kilka innych aspektów:

  • Naming nie może wprowadzać w błąd klientów i konsumentów.
  • Naming to znajomość prawa i przepisów dotyczących zasad stosowania oznakowania produktów.
  • Naming to świadomość konsekwencji prawnych naruszania cudzych praw własności.
  • Naming to element budowania wartości marki.
  • Naming to wsparcie w sytuacji sprzedaży lub zakupu marki i znaku towarowego.

To naming zapewnia, że nazwy istnieją obok siebie bez problemu, a co najważniejsze nie wkraczają w zakres znaczeniowy i prawny konkurencji.

Dodaj komentarz

WordPress SEO