Naming marki Lotto

Lotto – loteria organizowana przez Totalizator Sportowy. Istnieje w Polsce od 1957 roku. Naming Lotto odnosi się również do głównej gry liczbowej loterii.

Naming gier liczbowych

Totalizator Sportowy Sp. z o.o. to ponad pół wieku tradycji gier liczbowych na polskim rynku. Spółka jest jednym z największych przedsiębiorstw polskich, które  dysponuje potężnym zapleczem sieciowym – ponad 12 tysięcy punktów sprzedaży – kolektur Lotto pracujących w systemie on line.

Wszystko zaczęło się w połowie lat pięćdziesiątych ubiegłego stulecia. 17 grudnia 1955 r.
Uchwałą Prezydium Rządu powołano instytucji, która dochód z działalności przeznaczać będzie na budownictwo i kapitalne remonty urządzeń sportowych.  25 stycznia 1956 r. na mocy Zarządzenia Nr 7 Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej rozpoczęło swoją działalność Państwowe Przedsiębiorstwo „Totalizator Sportowy”. Naming nazwy nawiązywał do konwencji PRL’u. Rok później struktura organizacyjna obejmowała 17 oddziałów terenowych wraz z podległymi im punktami sprzedaży. Pierwsza kolektura rozpoczęła przyjmowanie zakładów w Warszawie u zbiegu ulic Marszałkowskiej i Wspólnej.

Naming marki Lotto

Naming marki Lotto

Naming a strategia przedsiebiorstwa

Zadebiutował w 1956 r. zakładami piłkarskimi. Kupony wysyłane były wówczas za pośrednictwem poczty, a opłatę stanowił specjalny trójkątny znaczek.  Gra liczbowa Toto-Lotek pojawiła się w 1957 r. i przez 16 lat niepodzielnie królowała na rynku. W 1976 r. pojawiły się dwie nowe gry liczbowe: Express Lotek i Zakłady Specjalne a dziesięć lat później w 1986 r. Super Lotek. Kolejne gry wprowadzano, pod marką Lotto,
w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Zaczął obowiązywać naming grupowy. We wrześniu 1999 r. Totalizator Sportowy rozszerzył ofertę o nową markę – Lotek – loterie pieniężne. Naming obowiązywał także przy rozszerzaniu marki.

Prawdziwa rewolucja w prowadzeniu gier liczbowych przypadła jednak na ostatnie dziesięciolecie ubiegłego wieku. Dokładnie 27 września 1991 r. w wyniku podpisania
umowy z firmą G-Tech Corporation wprowadzono do kolektur LOTTO pierwsze nowoczesne maszyny losujące tzw. lottomaty. Naming urządzeń odwołuje się do marki.  urządzeń. Niezwykle ważnym w historii działalności Totalizatora Sportowego był rok 1997. Dnia 16 grudnia Państwowe Przedsiębiorstwo Totalizator Sportowy zostało przekształcone w Spółkę Skarbu Państwa w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Od wprowadzenia w 1994 r. dodatkowej dopłaty do gier kwoty przekazywane na wydzielone konto środków specjalnych Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu pozwoliły na wybudowanie i wyremontowanie blisko 3000 obiektów sportowych.

Dodaj komentarz

WordPress SEO