Najlepsza nazwa spółki?

Nazwa spółki pozwala odróżnić, a często także wyróżnić się spośród konkurentów. Identyfikuje firmę oraz jest jej wizytówką. Dla spółki cywilnej treść owej wizytówki jest odzwierciedleniem stanu rzeczywistego.

Nowa nazwa spółki

Nowa nazwa spółki tylko z pozoru wydaje się prostym zadaniem. Zanim znajdziemy się na etapie aktu twórczego, warto zapoznać się z prawem własności przemysłowej i artykułami kodeksu cywilnego, dotyczącymi ochrony znaków towarowych. Dwie zasady obowiązują właściwie wszystkich przedsiębiorców zawsze i wszędzie. Po pierwsze, nazwa spółki powinna się dostatecznie odróżniać od nazw innych przedsiębiorców prowadzących działalność na tym samym rynku. Niestety, kodeks nie wymienia rodzaju rynku (krajowy lub zagraniczny). Po drugie, firma nie tylko powinna się odróżniać od konkurencji za pomocą nazwy, lecz także nie może – przy jej użyciu – wprowadzać nieprawdziwych informacji o właścicielu, przedmiocie lub miejscu jego działalności itp. Nie można kopiować i naśladować nazwy spółki już zarejestrowanej, ponieważ – zgodnie z ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – można za to trafić nawet do więzienia.

Nazwa spółki cywilnej

Nazwa spółki cywilnej zarysowuje się nieco inny obraz. Nie jest ona bowiem przedsiębiorcą, więc nie może korzystać ze sposobów ochrony wymienionych w k.c., przysługującym uprawnionym do nazwy. Nazwa spółki jest dobrem osobistym jej wspólników i chroniona jest z tego tytułu. Składa się z nazwisk wspólników, formy określającej działalność („spółka cywilna”) i nazwy spółki, pod którą prowadzi się działalność gospodarczą, np. Jan Kowalski, Stanisław Wiśniewski s.c. „Balbina”. Kolejność nazwisk nie ma żadnego znaczenia pod względem prawnym i nie wpływa na wysokość udziałów w spółce.

Właściwie nie ma ścisłych reguł, jak powinna być tworzona nazwa spółki cywilnej. W tej kwestii istnieje pewna dowolność. Nazwa spółki cywilnej może mieć formę imienia i nazwiska wszystkich jej wspólników. Jednak dają się zauważyć pewne ograniczenia. Nie można na przykład utworzyć i zarejestrować dwóch spółek pod tą samą nazwą zgodnie z zasadami wspomnianymi wcześniej. Nazwa spółki musi odróżniać.

Nazwa spółki a zmiany własnościowe

Jeśli któryś z dwojga wspólników rezygnuje ze współpracy, wówczas dochodzi do rozwiązania spółki. W przypadku większej liczby wspólników pozostaje do rozwiązania kwestia, która się nazywa: nazwa spółki. Spółka może zachować nazwisko byłego wspólnika pod warunkiem, że uzyska pisemne potwierdzenie, a w razie jego śmierci – za zgodą małżonka lub dzieci.

Trzeba też pamiętać, że nazwa spółki może być komunikatem promocyjnym. Dlatego warto mieć na uwadze możliwość jej wykorzystywania w celach marketingowych, w reklamach, itp. Radę tę powinni wziąć sobie do serca zarówno pojedynczy przedsiębiorcy, jak i ci zrzeszający się w spółkach. Nazwa spółki jest tak samo publiczna jak ich imiona i nazwiska.

Dodaj komentarz

WordPress SEO