Mordo ty moja

Pod domeną www.mord.pl kryje się Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego. Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu jest wojewódzką samorządową osobą prawną, powoływaną i nadzorowaną przez Zarząd Województwa Małopolskiego oraz Wojewodę Małopolskiego.

Ze strony internetowej dowiadujemy sie, że:

„Do zadań MORD należy:

– Organizowanie egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami.

– Prowadzenie kursów dokształcających.

– Wykonywanie zadań z zakresu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

– Prowadzenie Badań Psychologicznych dla kierowców, operatorów wózków widłowych, suwnic, sprzętu ciężkiego, żurawi obrotowych.”

Według Słownika Języka Polskiego, „mord” to „rozmyślne pozbawienie kogoś życia w okrutny sposób”. Łagodniejsze znaczenie ma słowo „morda”, potoczne określenie pyska zwierzęcia. Pospolite użycie tego słowa to: twarz lub usta człowieka. Zdrobnienia tego słowa są naprawdę sympatyczne: mordka, mordeczka, morduchna.

W święcie polskiej polityki karierę zrobił zwrot „mordo ty moja”.

MORD jest akronimem. I to mocno nieszczęśliwym, bo znaczenie słowa „mord” nie zachęca do skorzystania z usług szacownej instytucji. Wątpliwe, abyśmy po skończeniu kursu powiedzieli: „Skończyłem kurs dokształcający w Małopolskim Ośrodku Ruchu Drogowego”. Prędzej usłyszmy, że kurs kończono w …

Dodaj komentarz

WordPress SEO