Misja firmy. Czy to tylko piękny slogan firmowy?

Firma nie istnieje bez otoczenia, nie istnieje w próżni. Jest wokół niej audytorium, które decyduje o jej sukcesie bądź porażce. Nie są to tylko klienci, ale wszelkie grupy związane pośrednio lub bezpośrednio z firmą. Powszechne jest mniemanie, że firmy w stosunku do klientów, a także do szerszego audytorium są lekceważące, cynicznie i obojętne. Takie firmy używają misji wyłącznie do celów propagandowych. Misja firmy jest podstawą ich tożsamości.

Po co misja firmy?

Na określenie „misja firmy” reagujemy na dwa sposoby: albo traktujemy lekceważąco jako objaw nadętej propagandy korporacyjnej, albo widzimy w niej kluczowy element budowania przewagi konkurencyjnej, spajający i koncentrujący wszystkie działania na tym co dla firmy najważniejsze.

Podstawą takiego spojrzenia na firmę jest brak spójności między jej działaniami ekonomicznymi i publicznymi. Klienci są coraz bardziej świadomi, potrafią porównywać i wyciągać wnioski z komunikatów jakie prezentują im niezależne media. Audytorium oczekuje od silnych i bogatych firm odpowiedzialniejszego traktowania oraz partnerskiego współistnienia w otoczeniu. Firma musi więc dbać o swoją pozycję i dobrą reputację nie tylko w kategoriach ekonomicznych i niezależnie czy jej działalność ma charakter lokalny, regionalny czy globalny. Aby osiągnąć TRWAŁY sukces firmy powinny zadbać o postrzeganie ich jako prawe, udowodnić, że są partnerem i współobywatelem otoczenia w którym istnieją. Jak mogą to zaprezentować? Po prostu opracować i realizować na co dzień dobrą i wartościowa dla otoczenia misję. Misja firmy jest bowiem podstawą wyróżnienia marki.

Co to jest misja firmy?

Misja firmy to manifestacja filozofii i celu istnienia firmy, to określenie fundamentalnych powodów bytu organizacji, to emanacja chęci polepszenia świata i udziału w jego rozwoju, to pozytywne i zaangażowane relacje między audytorium a firmą, to gwarant wzajemnego sukcesu firmy i jej otoczenia.

Istnieją dwa podstawowe poziomy używania misji w działaniu i marketingu firmy. Pierwszym, bezpośrednio związanym z ekonomią, jest posiadanie misji lub inaczej mówiąc powodu istnienia firmy, mającego na celu dostarczania wartości właścicielom lub udziałowcom. Drugi to wprowadzanie misji w życie związanymi z filantropią i odpowiedzialnością społeczną. Czyli firma musi stać się aktywnym członkiem społeczności, rozumiejącym jego potrzeby i aspiracje.

Taka misja firmy i jej konsekwentne wykorzystywanie w ramach zintegrowanego marketingu prowadzi do zbudowania zależności audytorium z marką firmy. Dobra misja tworzy i wzmacnia przewagę marki. Aby efektywnie wykorzystywać misję, zarządzanie nią powinno równoważnie używać promowania aspektu ekonomicznego powodu istnienia firmy jak i działań filantropijnych. W ten sposób spójnie będzie się rozwijać marka firmy, jej reputacja i marketing – wzajemnie zależne i budujące efekt synergii.

Misja firmy - element wizji marki

Misja firmy – element wizji marki

Czym jest misja firmy?

Misja firmy jest kombinacją czynników behawioralnych (sposób, w jaki działamy w naszym otoczeniu), tonu, stylu organizacji i wartości, które stanowią jej sedno. Silna misja aktywnie wpływa na kulturę wewnętrzną i zewnętrzną firmy, Aby misja firmy była skutecznym elementem istnienia musi być realistyczna możliwa do zastosowania, która inkorporuje się na wszystkich jej poziomach.

Wykorzystywać misję nie znaczy tylko posiadać zapisaną misję firmy, ale doprowadzić do sytuacji, w której audytorium wewnętrzne i zewnętrzne jest jej głęboko oraz rozumnie świadome, a także zaangażowane w jej realizację.

Misja firmy nie może być zależna tylko od parametrów finansowymi takich jak profit czy wartość akcji. Obejmuje w takiej sytuacji swoją istotą tylko właścicieli i udziałowców, tracąc z oczu całe pozostałe audytorium. Nie może być tylko pretekstem dla mediów, populistycznym frazesem czy narzędziem sprzedawania produktów firmy. Misja firmy i jej używanie w życiu prezentuje firmę jako wartość większa niż tylko organizację generującą sprzedaż. Misja firmy to nie ładne postanowienie z raportu rocznego, ale we wszystkich aspektach działania i istnienia firmy zastosowanie praktyczne i operacyjne.

Co więcej konieczne jest realizowanie obietnic zawartych w misji firmy – gdy obiecujemy a nie możemy spełnić obietnic – cierpi wtedy reputacja firmy. A o tym jak często potrzebujemy dobrej reputacji przekonują się nawet najbogatsze firmy. Po zatonięciu tankowca jedna z firm amerykańskich straciła na wartości kilka miliardów dolarów, a inna firma farmaceutyczna wypuszczając wadliwy lek naraziła się na straty na giełdzie sięgające w bardzo krótkim czasie kilkunastu procent – ich kapitał reputacji był za słaby, aby powstrzymać straty.

Jaka powinna być misja firmy:

perspektywiczna misja firmy

ambitna misja firmy

oparta o uznane, ale nie populistyczne wartości

rzeczowa w swojej treści

konkretna i otwarta

nie ograniczająca, otwarta

pozwalająca na kreatywność

misja firmy tworzona i wspierana przez liderów

misja firmy zarządzana centralnie

zarządzana przez najwyższe autorytety

skierowana do odpowiedniego audytorium

atrakcyjna i dająca wartości dodane wszystkim z audytorium

zależna z działalnością firmy

oddziałująca na całą organizację

wspierana przez całą organizację

zintegrowana, a nie oderwana od firmy

możliwa do zaaplikowania globalnie

wzbogacająca kulturę firmy

gwarantująca ciągłość

zaangażowana społecznie

szeroko wdrożona i komunikowana

Jak oceniać misję firmy?

Stworzenie wiarygodnej i porywającej misji firmy nie jest zadaniem prostym. Wielu firmom zajmuje to wiele czasu, a wiele nie radzi sobie wręcz z tym przedsięwzięciem. Warto prześledzić misje polskich firm, aby przekonać się, że są one li tylko deklaracjami organizacyjno ekonomicznymi. Rzadko kiedy poprzez misje prezentuje się organizacja ambitna i zaangażowana w budowanie lepszego świata. Aby określić czy zapisana misja jest dobra musimy odpowiedzieć spójnie na kilka pytań.

Czy misja firmy jest trafna i relatywna z działaniami firmy, wtedy jest skutecznie oddziaływująca na całe audytorium?

Czy misja firmy jest przekonujący i wiarygodna – jest wtedy obecna we wszystkich operacjach i działaniach?

Czy misja firmy jest ponadczasowa – aby się naprawdę zagnieździła musi upłynąć czas, im dłużej praktykuje się misję tym większa jej znajomość publiczna, musi patrzeć w przyszłość firmy i ludzkości?

Czy misja firmy jest skoncentrowana na określonych działaniach i aktywnościach, aby jej skutki nie ulegały rozproszeniu?

 

Wpływ misji na reputację firmy.
Wpływ misji firmy na reputację firmy.

 Jak misja może wpływać na kapitał marki (brand equity)?

Misja firmy powiększa znajomość marki. Dzieje się tak dzięki większej efektywności komunikowania, spójności komunikatów oraz silniejszym relacjom między firmą a społecznością klientów i konsumentów.

Misja firmy buduje lojalność klientów i konsumentów wobec firmy i jej marki. Jeżeli misja niesie za sobą uznawane przez audytorium wartości, są oni wobec marki bardziej lojalni. Lojalność pojawia się jako efekt zrozumienia powodu działania firmy. Otoczenie wie czego można się spodziewać po firmie. Misja pomaga firmie, bo rośnie jej reputacja.

Wartościowe skojarzenia są wynikiem spójności działania i komunikacji firmy. Jeżeli misja mówi o oczekiwane przez społeczność zewnętrzna wartościach, budzi to pozytywne skojarzenia.

Przykładowa misja – misje firm światowych:

Feeding people better – Misja firmy ConAgra

Bring inspiration and innovation to every athlete in the world – Misja Nike

Provide people with a high-quality means of communicating emotions – Misja Hallmark

Making a computer for rest of us – Misja Apple (misja historyczna)

Bringing the best personal computing experience to students, educators, creative professionals and consumers around the world through its innovative hardware, software and Internet offerings – Misja Apple

Transport people in a low-cost but fun and relaxing environment – Misja Southwestern Airlines

Preserving and improving human life – Misja firmy Merck

Help develop tourism – Misja firmy American Express Eastern Europe

Give people the power to share and make the world more open and connected. – Misja firmy Facebook

Organize the world‘s information and make it universally accessible and useful – Misja firmy Google

Enable people and businesses throughout the world to realize their full potential – Misja firmy Microsoft

To be the fabric of real-time communication on the web – Misja firmy Skype

We are a global family with a proud heritage passionately committed to providing personal mobility for people around the Word – Misja firmy Ford

Fulfill dreams through the experience of motorcycling – Misja firmy Harley-Davidson

Help people and businesses throughout the world realize their full potential – Misja firmy Microsoft

Benefit and refresh everyone it touches – Misja firmy The Coca-Cola Company

Give ordinary folk the chance to buy the same thing as rich people – Misja firmy Wal-Mart

Make people happy – Misja firmy Walt Disney

Dodaj komentarz

WordPress SEO