Kreacja nazwy. Metody z dziedziny logiki i retoryki narracji.

Jak prowadzona może być kreacja nazwy lub hasła?

Projektowanie nazw produktów i usług

Projektowanie nazw firm

Kreacja nazwy jako proces twórczy

Aby skutecznie, kreatywnie projektować oraz nazwy i hasła konieczne jest wykorzystywanie technik kreatywnych i metod z dziedziny logiki i retoryki narracji. Znajomość różnorodnych technik pozwala kreować opracowania bardzo różnorodne, zarówno w swojej formie jak i treści. A to jest głównym zadaniem, jakie stawiają przed nami klienci, gdy celem prac jest kreacja nazwy.

Kreacja nazwy – Metafory

Figura stylistyczna, w której jeden przynajmniej wyraz uzyskuje inne, obrazowe, ale pokrewne znaczenie (pieprzny dowcip);

Kreacja nazwy – Katachreza

Przenośnia – utworzone na zasadzie odległych skojarzeń, synestezji, której nie można brać dosłownie, bo jest nielogiczna (np. ząb czasu, ostre słówka); Katachreza jest szczególnym rodzajem metafory; metaforyczny obrazowy, wyrażony za pomocą przenośni (człowiek osłem, las szabel);

Kreacja nazwy – Antonomazja

Odmiana synekdochy, wprowadzeniem nazwy pospolitej (epitet, peryfraza) w miejsce imienia własnego lub używaniem imienia znanej postaci literackiej czy historycznej dla charakterystyki pewnego typu ludzkiego np. donżuan;

Kreacja nazwy – Parafraza

Przeróbka, modyfikacja tekstu, ustępu, dzieła, oddająca jego treść, sens w innej formie, zazwyczaj rozwiniętej, jaśniejszej;

Kreacja nazwy – Antyfraza

Użycie słów w sensie odwrotnym do ich powszechnie przyjętego znaczenia dla uzyskania efektu humorystycznego albo ironicznego;

Kreacja nazwy – Adideacja

Skojarzenie – wykładnia znaczenia wyrazu przez skojarzenie z innym podobnym; zjawisko wtórnego zaliczania pewnych słów do obcej im rodziny wyrazowej bez zmiany ich formy zewnętrznej;

Kreacja nazwy – Hiperbola

Wyolbrzymienie, przesadnia – środek stylistyczny polegający na wyolbrzymieniu, przejaskrawieniu cech przedmiotów, osób, zjawisk. Może dotyczyć
ilości, rozmiaru, stosunku emocjonalnego, przyczyny, znaczenia lub skutku. Stosowany dla wywarcia mocnego wrażenia, spotęgowania ekspresji;

Kreacja nazwy – Metonimia

Zamiennia – polega na zastąpieniu nazwy rzeczy (cechy, czynności) przez nazwę innej, lecz zbliżonej do poprzedniej stosunkiem przyczyny do skutku, części do całości, zawartości do zawierającego itp. (np. „śmierć od miecza”, „posiadłości korony”, „imbryk kipi”);

Kreacja nazwy – Synekdocha

Polega na określeniu całości przez część (np. „dziesięć szabel” zamiast „dziesięciu kawalerzystów”), części przez całość (np. „wygrała Polska” zamiast „wygrała drużyna polska”), rodzaju przez gatunek („armia” zamiast „wojsko”), gatunku przez rodzaj
(„młode stworzenie” zamiast „młoda dziewczyna”);

Kreacja nazwy – Panchreston

Wyjaśnienie skonstruowane tak, aby służyć równie dobrze we wszelkich możliwych przypadkach, aby pasować do każdej sytuacji; wyjaśnienie uniwersalne, dobre na wszystkie okazje;

Kreacja nazwy – Paromologia

Wyznanie – figura retoryczna, przyznanie się do słabych, punktów dla późniejszego wyeksponowania mocniejszych, np. „Może i jestem drobnym złodziejaszkiem, ale nie jestem przestępcą”;

Metodyczna kreacja nazwy to unikalne podejście Agencji Namingowej ANAGRAM

Dodaj komentarz

WordPress SEO