Marka Grupa LOTOS

Zanim Grupa LOTOS  zaczęła stosować obecną nazwę, wielokrotnie ją zmieniała. Od 1973 działała Rafineria Nafty „Gdańsk”. Trzy lata później zmieniono nazwę przedsiębiorstwa na Gdańskie Zakłady Rafineryjne. W 1991 Gdańskie Zakłady Rafineryjne stały się spółką akcyjną, a nazwę firmy ponownie zmieniono. Tym razem powstała spółka o nazwie Rafineria Gdańska SA. Nazwa ta był ograniczeniem, ponieważ nie obejmowała całej oferty firmy, opisując jedynie podstawowy proces technologiczny i zawężając lokalizacje do regionu Gdańska i Pomorza. Równocześnie firma używała marki LOTOS dla oznakowania swoich produktów. W czerwcu 2003 miała miejsce kolejna zmiana nazwy. Od tego czasu do dzisiaj, firma działa pod nazwą Grupa LOTOS SA. Ostatnia zmiana nazwy wiązała się z przyłączeniem do grupy rafinerii południowych: Czechowice (obecnie LOTOS Czechowice), Jasło (Obecnie LOTOS Jasło) i Glimar. W skład grupy weszła także spółka Petrobaltic (obecnie LOTOS Petrobaltic), przedsiębiorstwo zajmujące się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej. Zakres działania grupy był więc większy niż podstawowa działalność jako rafineria. Poza tym, nie była to już jedna rafineria ale ich cała grupa. Po zmianach nazw spółek podrzędnych powstała czytelna architektura firmy Grupa LOTOS.

Grupa LOTOS na giełdzie

Od 2005 roku Grupa LOTOS jest spółką publiczną i jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Zmiany nazwy z roku 2003, przeprowadzane przed debiutem giełdowym, miały na celu uporządkowanie sposobu prezentacji grupy. Firmy działające na wielu obszarach, na wielu rynkach i dostarczające swoje oferty do wielu klientów mają często problem z jasnym komunikowaniem tego kim są co robią i na jakim rynku działają. Grupa LOTOS prezentuje się w sposób czytelny. Architektura marki skupiona jest wokół marki LOTOS i firmy Grupa LOTOS. Jest to ciekawy przykład, w którym marka produktu zajęła pozycję marki korporacyjnej i jak prezentuję się cała grupa.

Dodaj komentarz

WordPress SEO