Marka Chappi

Marka Chappi pochodzi od imienia. Chappi to imię męskie. Chappi jest imieniem pochodzenia staro angielskiego i jest wariantem imienia Chapman. Słowo używane było kiedyś w znaczeniu „kupiec”.

Marka chappi

Marka chappi

Marka Chappi

Sąd Okręgowy w Warszawie zakazał w styczniu bieżącego roku Zakładom Mięsnym Łmeat Łuków naruszania praw Mars Incorporated. Spór dotyczył nazwy Chapss. Mars Incorporated oprotestował znak towarowy karmy dla psów wprowadzony przez Łmeat Łuków. Zakłady mięsne produkowały markę Chapss, która według biegłych była zbyt podobna do marki Chappi.

Historia marki, etymologia nazwy

ANAGRAM Naming – prezentujemy etymologie nazw marek, z historii uczymy się jak opracowywać najlepsze nazwy dla firm i produktów.

Dodaj komentarz

WordPress SEO