Konieczna zmiana nazwy produktu.

Studio Xreal musiało odstąpić od używania nazwy „Fortress Fallout”. Powodem był protest Bethesda. Zmiana nazwy produktu była konieczna, niezależnie od faktu, że produkty obu firm nie konkurują ze sobą.

Zmiana nazwy produktu

Marka Bethesda jest producentem i wydawcą interaktywnej rozrywki na PC i konsole. Firma została założona w 1986 roku przez Christophera Weavera w miejscowości Bethesda w stanie Maryland. Bethesda ma prawnie chroniony znak towarowy Fallout, co stało się powodem sporu z niezależnym studiem Xreal, które używało nazwy „Fortress Fallout”. Xreal musiało odstąpić od używania nazwy, niezależnie od faktu, że gry nie są produktami konkurencyjnymi. Zmiana nazwy produktu była konieczna, aby uniknąć konsekwencji prawnych oraz dodatkowych kosztów. Protesty wynikają ze strategii ochrony silnych i powszechnie znanych marek. Koncerny postępując w ten sposób powołują się na przepisy o wykorzystywaniu renomy uznanych marek.

Zmiana nazwy produktu jest problemem dla firmy, która jest do tego zmuszona. Całe nakłady na wylansowanie marki przepadają bezpowrotnie. W Polsce jest coraz więcej podobnych sytuacji. Coraz skuteczniej działa prawo, poza tym problemem są wspólnotowe znaki towarowe, czyli takie, których ochrona obowiązuje w całej Unii Europejskiej.  Bez zgłoszenia i uzyskania ochrony prawnej nazwy, jako słowny znak towarowy, właściciel firmy nie jest właścicielem marki. To znaczy, że inni przedsiębiorcy mogą takiej nazwy także używać. Jeżeli maja nazwę chronioną prawnie, czyli są jej właścicielem, mogą domagać się zaprzestania jej używania przez inne podmioty. W konsekwencji mogą także ubiegać się o odszkodowanie, jeżeli z powodu naruszania praw własności do nazwy ponieśli straty.

Koszty, jakie niesie za sobą wymuszona zmiana nazwy

Zmiana nazwy bardzo często wymaga budowania wizerunku marki od początku. Pojawiają się także koszty związane ze zmianą oznakowania firmy i produktów. Największym kosztem jest jednak stracony czas. Wymuszona zmiana nazwy jest dla konkurentów szansą na zbudowanie przewagi i zagarnięcie rynku. Nie bez znaczenia jest także negatywny wpływ na wizerunek, jaki ma zamieszanie związane ze zmiana nazwy, procesami sądowymi i negatywnymi publikacjami.

Wymuszona zmiana nazwy

Wymuszona zmiana nazwy

WordPress SEO