Konferencja „IP w Biznesie”

„IP w Biznesie”, to nazwa konferencji zorganizowanej przez BrandTransactions we współpracy z firmą Deloitte i kancelarią prawną Bird&Bird. Partnerami konferencji były Giełda Papierów Wartościowych i Urząd Patentowy RP.

Tematyka ochrony własności intelektualnej jest w Polsce dość popularna. Jednak aspekt biznesowy nie jest powszechnie znany i wykorzystywany. Wartość 500 największych firm z giełdy nowojorskiej w 80% stanowią wartości niematerialne i prawne. Intellectual Property jest międzynarodowym określeniem powszechnie znanym i stosowanym. To było powodem użycia akronimu IP.

Tematyka konferencji obejmowała głównie perspektywę biznesową IP. W jeden program połączono aspekty podatkowe, finansowe, wyceny i składowe transakcji na prawach własności do IP. Istotna ocena i wykorzystanie IP w biznesie i przez biznes.

Dodaj komentarz

WordPress SEO