Klasyfikacja towarów i usług dla nazw jako znaki towarowe

Klasyfikacja towarów i usług: Klasa 1. Produkty chemiczne stosowane w przemyśle, pracach badawczych, fotografii, rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie; nie przetworzone żywice syntetyczne i tworzywa sztuczne; nawozy sztuczne; mieszaniny gaszące ogień; preparaty do odpuszczania i lutowania metali; produkty do konserwacji żywności; substancje garbujące; kleje (spoiwa) przemysłowe.

Klasyfikacja towarów i usług: Klasa 2. Farby, pokosty, barwniki, lakiery; środki zapobiegające korozji i zabezpieczające drewno; zaprawy farbiarskie; żywice naturalne; folie metalowe i formy proszkowe dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów.

Klasyfikacja towarów i usług: Klasa 3. Środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu; środki czyszczące, nabłyszczające, perfumeryjne i kosmetyki.

Klasyfikacja towarów i usług: Klasa 4. Oleje przemysłowe, tłuszcze, smary; mieszaniny pochłaniające kurz, nawilżające i wiążące; paliwa; materiały oświetleniowe ( w tym świece).

Klasyfikacja towarów i usług: Klasa 5. Produkty farmaceutyczne, weterynaryjne i sanitarne; substancje dietetyczne do celów leczniczych; żywność dla niemowląt; materiały opatrunkowe; materiały do plombowania zębów; środki odkażające; środki przeciw insektom; fungicydy, herbicydy.

Klasyfikacja towarów i usług: Klasa 6. Metale nieszlachetne i ich stopy; metalowe materiały budowlane; przewody nieelektryczne i drutowe z metali nieszlachetnych; drobne wyroby metalowe i żelazne; wyroby z metali nieszlachetnych nie ujęte w innych klasach; kasy pancerne; rudy (kruszce).

Klasyfikacja towarów i usług: Klasa 7. Maszyny i obrabiarki; silniki oraz mechanizmy sprzęgania i napędu (z wyjątkiem stosowanych w pojazdach lądowych); narzędzia rolnicze; inkubatory do jaj.

Klasyfikacja towarów i usług: Klasa 8. Narzędzia i przyrządy ręcznie sterowane; wyroby nożownicze; broń ręczna; ostrza (maszynki do golenia).

Klasyfikacja towarów i usług: Klasa 9. Urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyjne, elektryczne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia i do celów dydaktycznych, nagrywania, transmisji i reprodukcji dźwięku i obrazu; magnetyczne nośniki informacji; automaty sprzedające i mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety lub żetonu; kasy sklepowe, maszyny liczące, komputery i sprzęt do przetwarzania danych; urządzenia do gaszenia ognia.

Klasyfikacja towarów i usług: Klasa 10. Aparaty i instrumenty chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, protezy; artykuły ortopedyczne; materiały do zszywania stosowane w chirurgii.

Klasyfikacja towarów i usług: Klasa 11. Urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, zasilania i do celów sanitarnych.

Klasyfikacja towarów i usług: Klasa 12. Pojazdy; urządzenia służące do poruszania się na lądzie, w powietrzu i w wodzie.

Klasyfikacja towarów i usług: Klasa 13. Broń palna; amunicja i pociski; materiały wybuchowe; sztuczne ognie.

Klasyfikacja towarów i usług: Klasa 14. Metale szlachetne i ich stopy; wyroby wykonane z metali szlachetnych lub pokryte nimi nie ujęte w innych klasach; wyroby jubilerskie; kamienie szlachetne; przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne.

Klasyfikacja towarów i usług: Klasa 15. Instrumenty muzyczne.

Klasyfikacja towarów i usług: Klasa 16. Papier, tektura i wyroby z tych materiałów nie ujęte w innych klasach; druki; materiały introligatorskie, fotograficzne, piśmiennicze; kleje do celów domowych i materiałów piśmienniczych; pędzle malarskie; maszyny do pisania i sprzęt biurowy (z wyjątkiem mebli); materiały szkoleniowe i instruktażowe (poza aparatami); materiały z tworzyw sztucznych do pakowania nie zawarte w innych klasach; karty do gry; matryce (nie tylko ręczne).

Klasyfikacja towarów i usług: Klasa 17. Kauczuki, gutaperka, żywica, azbest, mika i wyroby z tych materiałów nie ujęte w innych klasach; tworzywa sztuczne w formie wyciśniętej stosowane w produkcji; materiały uszlachetniające, uszczelniające i izolacyjne; niemetalowe rury elastyczne i połączenia rurowe.

Klasyfikacja towarów i usług: Klasa 18.  Skóra i imitacje skóry oraz wyroby z tych materiałów nie zawarte w innych klasach; bagażniki, torby podróżne; parasole, laski; bicze, uprzęże, siodła.

Klasyfikacja towarów i usług: Klasa 19. Materiały budowlane niemetalowe; niemetalowe rury sztywne stosowane w budownictwie; asfalt, smoła, bitum; przenośne budynki niemetalowe.

Klasyfikacja towarów i usług: Klasa 20. Meble, lustra, ramy do obrazów; nie ujęte w innych klasach wyroby z drewna, korka, trzciny, wikliny, rogu, kości słoniowej, fiszbinów, muszli, bursztynu, macicy perłowej, sepiolitu oraz imitacji tych surowców i z tworzyw sztucznych.

Klasyfikacja towarów i usług: Klasa 21. Przybory kuchenne i sprzęt gospodarstwa domowego; pojemniki nie wykonane z metali szlachetnych i nie pokryte nimi; grzebienie; gąbki; pędzle (z wyjątkiem pędzli malarskich); materiały do wytwarzania pędzli; sprzęt do czyszczenia; wełna (wata) stalowa; nie przerobione lub półprzetworzone szkło (poza stosowanym w budownictwie); wyroby szklane, porcelanowe i gliniane nie ujęte w innych klasach.

Klasyfikacja towarów i usług: Klasa 22. Liny, sznury, sieci, namioty, markizy, brezenty impregnowane, żagle; torby i torebki nie ujęte w innych klasach; materiały wypełniające i uszczelniające (z wyjątkiem gum i tworzyw sztucznych); nie przerobione tekstylne materiały włókiennicze.

23. Przędza i nici dla włókiennictwa.

24. Wyroby włókiennicze i tekstylia nie ujęte w innych klasach; narzuty na łóżka i obrusy.

25. Odzież, obuwie, nakrycia głowy.

26. Koronki; hafty, wstążki; guziki, haczyki i oczka; szpilki, igły; sztuczne kwiaty; sznurowadła.

27. Dywany, chodniki, kilimy, maty, słomianki; linoleum i inne materiały do pokrywania podłóg; draperie (nie tekstylne).

28. Gry i zabawki; artykuły sportowe i gimnastyczne nie ujęte w innych klasach; ozdoby choinkowe.

29. Mięso, ryby, drób i dziczyzna; ekstrakty mięsne; konserwowane, suszone i gotowane owoce i warzywa; galaretki, dżemy, kompoty; jaja; mleko i produkty mleczne; oleje i tłuszcze jadalne.

30. Kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka, sago, kawa nienaturalna; mąka i produkty zbożowe; wyroby cukiernicze i słodycze, lody; miód, melasa (syropy); drożdże, proszek do pieczenia; przyprawy, musztarda, ocet, sosy (z wyjątkiem specjalnych sosów do sałaty, mięsa, ryb – tzw. dressingów); lód.

31. Rośliny zbożowe (ziarno) i produkty rolne, ogrodnicze, leśne nie zawarte w innych klasach; żywe zwierzęta; świeże owoce i warzywa; nasiona i rośliny; karma dla zwierząt; słód.

32. Piwo; napoje bezalkoholowe; syropy i produkty do wyrobu napojów.

33. Napoje alkoholowe ( z wyjątkiem piwa).

34. Tytoń; przybory dla palaczy, zapałki.

35. Reklama, biznes, zarządzanie, czynności biurowe.

36. Ubezpieczenia; sprawy finansowe i monetarne; sprawy własności ( na podstawie ksiąg wieczystych).

37. Usługi budowlane, naprawy, usługi instalacyjne.

38. Łączność.

39. Transport; pakowanie i składowanie towarów; organizowanie podróży.

40. Obróbka materiałów.

41. Nauczanie; organizacja szkoleń (kursów); rozrywka; działalność sportowa i kulturalna.

42. Podawanie potraw i napojów; załatwianie formalności związanych z tymczasowym pobytem w zakładach; opieka medyczna i higieniczna, kosmetyka; usługi weterynaryjne i rolnicze; usługi prawnicze; badania naukowe i przemysłowe; programowanie komputerów; usługi, których nie można umieścić w innych klasach.

43. Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje; tymczasowe zakwaterowanie.

44. Usługi medyczne; usługi weterynaryjne; usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt; usługi związane z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem.

45. Usługi prawne, prywatne i społeczne usługi świadczone przez osoby trzecie w celu zaspokojenia potrzeb poszczególnych osób; usługi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia.

WordPress SEO