Jak projektować nazwy?

Projekt nazwy nie polega na wyszukiwaniu w słownikach wyrazów a kreatywnym ich tworzeniu. Aby dostarczyć klientom odpowiednią liczbę unikalnych nazw i sloganów niezbędne jest użycie technik kreatywnych z obszaru: synektyki, innowatyki i ewaluacji. Prosta burza mózgów jest mało efektywna. Projekt nazwy to coś więcej niż łączenie liter lub przeszukiwanie słowników. Połączenie znajomości technik kreatywności oraz wieloosobowego zespołu kreatywnego agencji namingowej zapewnia w krótkim czasie możliwość wygenerowania dużej ilości kreatywnych rozwiązań. Do najczęściej stosowanych w ANAGRAM technik i metod należą:

Analogie i synestezje

Metafory wizualno – obrazowe

Techniki swobodnych i wymuszonych skojarzeń

Metoda metaplanu

Dyskusja piramidowa i sesje odroczonego wartościowania

Abstrakcja progresywna

Mapa myśli, mapa pryncypiów

Listy atrybutów, konwencji i antykonwencje

Analizy morfologiczne

Bisocjacja

Naming, może swoim zakresem obejmować:

 • projekt nazwy dla firmy 
 • projekt nazwy dla grupy firm
 • projekt pozycjonowania nowej marki korporacyjnej
 • projekt nazwy jako stylizacja nazwy juz istniejącej
 • standaryzację nazwy firmy – czyli opis zasad poprawnego stosowania nazwy firmy
 • opracowanie instrukcji pozwalającej na doprojektowanie sloganu firmowego
 • projekty sloganów firmowych dopasowanych do nazwy firmy
 • projekt nazwy i organizację badań rynkowych
 • projekt nazwy jako audyt i ocena nazwy: siła nazwy, pozycjonowanie nazwy, perswazyjność nazwy
 • badanie ochrony prawnej nazwy, audyt praw własności do nazw
 • pomoc w rejestracji nazwy jako znak towarowy
 • opracowanie zapisu wizji i misji firmy

Projekt nazwy dla produktu

Projekt nazwy dla produktu lub usługi jest decyzją kluczową dla sposobu komunikowania marki. Tworzymy nazwy przygotowane w różnych aspektach do stosowania w działaniach marketingowych i promocyjnych. Zła nazwa sukcesowi szkodzi, ogranicza markę, a w porównaniu z konkurentami wypada blado i niekonkurencyjnie. Projekt nazwy produktów i usług musi mieć gwarantowaną domenę internetową, sprawdzone znaczenie w innych językach. Projekt nazwy może obejmować badanie, jak konkurenci chronią prawnie swoje marki na określonych rynkach i w określonych branżach.

Projekt nazwy dla produktu lub usługi jest decyzją strategiczną. Tylko z bezpieczną i skuteczną nazwą można zbudować silną markę. Aby to było możliwe nazwa musi spełniać dwa podstawowe kryteria: kreatywnie wyróżniać i gwarantować bezpieczeństwo. Projekt nazwy produktu i usługi jest podstawą budowania marki.

Dodaj komentarz

WordPress SEO