Indykpol – czy nazwa może ograniczać?

Polski rynek drobiarski wart jest prawie 10 mld zł rocznie. Największe marki Drosed, Animex, Indykpol, Cedrob, Konspol, Drobimex oraz Exdrob. Nazwa każdej z firm prezentuje konwencje nazewnicze typowe dla nszego kraju.

Nazwa firmy

Indykpol powstał w roku 1991 na bazie sprywatyzowanych Olsztyńskich Zakładów Drobiarskich. Indykpol jest jednym z największych producentów wyrobów drobiarskich w naszym kraju. W ofercie firmy szczególne miejsce zajmuje produkcja mięsa indyczego. Firma na rym rynku jest liderem. Do takiej koncepcji pozycji firmy odnosi się jej nazwa, która jest połączeniem słów Indyk i Polska.

Nazwa firmy a ograniczenia komunikacyjne

Nazwa firmy a ograniczenia komunikacyjne

Powstał w ten sposób amalgam nazewniczy prezentujący aspiracje firmy do zajęcia pozycji lidera. Co dobre w kraju, niekoniecznie sprawdza się za granicą. Co dobre dla oferty mięsa indyczego, może być ograniczeniem w oferowaniu produktów z kurczaka czy kaczki. Nie każda stosowana nazwa spełnia wszystkie stawiane przed nią wymagania.

Nazwa Indykpol jest połączeniem słów Indyk i Polska.

Nazwa a ograniczenia komunikacyjne

Nazwa CośtamPol to konwencja nazewnicza z poważnymi ograniczeniami.  Poza pretensjonalnością podejścia poprzez zastosowanie morfemu „pol”, zapisanie w nazwie oferty produktowej ogranicza lub limituje wizerunek do danego asortymentu. Próby wprowadzania nazw charakterystycznych dla narodowych rynków, także mogą prowadzić do ograniczeń wizerunkowych.

Dodaj komentarz

WordPress SEO