Identyfikacja wizualna firmy – jak powstaje księga marki (brand book)

Identyfikacja wizualna firmy to kompleksowe podejście do budowania świadomości marki. Aby firma była dobrze znana na rynku potrzebne jest jak najczęstsze i jak najlepsze jej prezentowanie. Firmy używają do tego elementów symboliki: nazwy i logo.

Identyfikacja wizualna firmy

Życzeniem każdego menedżera jest, aby firma była powszechnie znana oraz aby jej wizerunek był lepszy od konkurentów. Unikalny wizerunek odróżnia firmę od konkurencji oraz prezentuje jej indywidualny styl i charakter, informuje, czym się zajmuje i co wyjątkowego oferuje klientom. Identyfikacja wizualna firmy to kompleksowe podejście do lansowania firmy. Cechą opracowań jest ich trwałość. Raz zrealizowane opracowanie jest przez firmę stosowane latami.

Wysoka świadomość firmy kształtowana jest przez konsekwentnie stosowaną identyfikację werbalną (nazwa, slogan firmowy, hasła) oraz identyfikację wizualną (system identyfikacji wizualnej). Im częściej otoczenie styka się z naszą marką, tym firma jest lepiej znana. Ważna jest nie tylko ilość prezentacji naszego logo i nazwy, ale i jakość tej prezentacji. Identyfikacja wizualna firmy obejmuje projekty unikalnego logo firmowego w formie znaków graficznych oraz markowania elementów działania firmy symboliką graficzną. Unikalne i sugestywne logo będzie łatwo zauważone i zapamiętane przez klientów. Jego unikalność powinna jednak zawierać koncept i wyróżnienie marki. Nie chodzi o to, aby pokazać, że jest się innym, ale że jest się lepszym. Logo powinno zawierać w sobie komunikat, co firma robi najlepiej, lub w czym jest jedyną i niepowtarzalną. Takie podejście buduje nie tylko unikatowość wizerunku firmy, ale wspiera proces budowania przewagi konkurencyjnej. Gdy klient widzi i rozumie, w czym jest firma najlepsza, łatwiej jest mu wybierać ofertę firmy. Identyfikacja wizualna firmy poza wysoką świadomością marki współtworzy także jej wyróżnienie.

Identyfikacja wizualna firmy – standardy prezentacji

Identyfikacja wizualna firmy zapisana może być w formie dokumentacji. Księga marki (brand book) to katalog wiedzy na temat sposobów i zasad stosowania logo firmowego, znaków towarowych, graficznych oznaczeń marek. Celem opracowania księgi nie jest jedynie jak najlepsze zaprezentowanie logo. Celem nadrzędnym jest opisanie wszystkich zasad, informacji, zaleceń i wskazówek na temat wizerunku firmy.

Identyfikacja wizualna firmy zapisana, jako księga marki (brand book) jest wewnętrznym dokumentem katalogującym projekty oznakowania wszystkich nośników identyfikacji, opakowań produktów, materiałów reklamowych. Rozbudowane księgi marki zawierają ponadto katalogi zdjęć, opisy technologii produkcji nośników identyfikacji, formularze zamówień, procedury realizacji prac. Zawarte w księdze identyfikacji wizualnej wytyczne powinny obejmować komplet materiałów i nośników oznakowujących działania firmy. Papeterie, oznakowanie firmy, oznakowanie placówek, pojazdy firmowe, projekty gadżetów i upominków, ubrania pracownicze, materiały biurowe, to tylko niektóre grupy elementów opisane w księdze marki i identyfikacji. W przypadku dużych systemów, gdy identyfikacja wizualna firmy jest rozbudowana, księga marki podzielona jest na rozdziały grupujące poszczególne nośniki pod względem ich funkcji i przeznaczenia. Integralną częścią jest księga logo, definiująca nazewnictwo firmy oraz budowę zasady stosowania logo firmy.

Księga marki (logobook, logo manual, Brand book)) jest dokumentem:

a)     ułatwiającym zarządzanie systemem identyfikacji wizualnej firmy,

b)     prezentującym budowę i zasady stosowania wszystkich dozwolonych form logo,

c)     umożliwiającym projektowanie elementów identyfikacji wizualnej,

d)     narzędziem kontroli, jakości produkcji elementów identyfikacji wizualnej i reprodukcji logo.

Jak dokumentowana może być identyfikacja wizualna firmy

Identyfikacja wizualna firmy zapisana, jako księga marki, może występować w formie elektronicznej lub tradycyjnej, drukowanej. Najwygodniejszą formułą jest elektroniczny podręcznik dostępny przez internet. Taka księga marki może być na bieżąco aktualizowana, więc nie ma problemów z dystrybucja niepoprawnych lub zdezaktualizowanych wzorców. Elektroniczna forma księgi marki daje szerokie możliwości w zarządzaniu marką. Identyfikacja wizualna firmy w ten sposób jest zawsze aktualna i ogólnie dostępna. Poczynając od nadawania uprawnień i dostępu do wiedzy, można zbudować wokół księgi marki forum, gromadzić informacje i opinie o logo firmy i jego zastosowaniach. Identyfikacja wizualna firmy będzie wtedy znana i akceptowana. Dobrze zaprojektowana księga marki jest efektywnym narzędziem marketingowym, wpływa, na jakość reprodukowania symboliki firmowej. Dobrze odwzorowywane logo firmy to podstawa budowania świadomości marki. Dodatkowym argumentem za opracowaniem księgi identyfikacji i księgi marki jest znaczne obniżenie kosztów produkcji elementów identyfikacji. Identyfikacja wizualna firmy wdrażana bez planu i procedur może być poważnym wydatkiem, może także absorbować poważne zasoby pracowników. W pełnej księdze marki znajdują się pełne opisy technologii, zalecenie, co do materiałów i technik reprodukcji. W najbardziej zawansowanych opracowaniach znajdują się opisy i procedury realizacji zamówień wraz z pełną dokumentacją. Firmy posiadające zapisaną w tej formie dokumentację nie mają kłopotów z utrzymaniem, jakości reprodukcji logo, właściwym jego pozycjonowaniem na materiałach informacyjnych i marketingowych. Identyfikacja wizualna firmy wspiera dzięki temu efektywny marketing i sprzedaż.

Jan Astner

Archiwum artykułów CODES Strategie

Dodaj komentarz

WordPress SEO