Historia powstania nazwy Google

Google to amerykańska firma z branży internetowej notowana na giełdzie w Nowym Jorku. Najbardziej znanym produktem firmy jest wyszukiwarka Google. W swojej misji firma dąży do skatalogowania światowych zasobów informacji i uczynienie ich powszechnie dostępnymi i użytecznymi. Obecnie marka jest wyceniana jako druga najdroższa marka na świecie. Firma istnieje od roku 1998. Z powstaniem nazwy wiąże się kilka anegdot.
Według pierwszej anegdoty, nazwa powstała, gdy dwaj doktoranci Uniwersytetu Stanforda Larry Page i Siergiej Brin, popełnili błąd, wpisując nazwę przy rejestrowaniu nowej firmy. Pierwotną propozycją nazwy miało być sokreślenie „Googol”, czyli liczba w zapisie dziesiętnym, na którą składa się jedynka i dokładnie sto zer.

Twórcą terminu googol jest Milton Sirotta. Nazwę jednak upowszechnił Edward Kasner, amerykański matematyk i wuj Miltona Sirotty.

Druga anegdota opowiada o tym, jak w 1997 roku Brin i Page poszukiwali nowej nazwy dla wyszukiwarki BackRub. Pomagał im w tym Sean Anderson, kolega Page’a z pokoju. 15 września 1997 roku, Sean zaproponował nazwę Googolplex. Uzasadnił tak nazwę: „Staracie się opracować produkty, które pozwoliłyby ludziom na przeszukiwanie dużej ilości danych a googol to przecież ogromna liczba”. Po sprawdzeniu czy domena jest wolna, Larry tego samego dnia zarejestrował ja z błędem jako „google”.Tak więc wyszukiwarka działała pod domeną www.google.com od 15 września 1997 roku.

Rejestracja firmy nastąpiła jednak prawie rok później, 4 września 1998. Pierwszym wsparciem finansowym udzielonym Google było 100 000 dol, przekazane przed założeniem firmy Google Inc. przez Andy’ego Bechtolsheim;’a jako wsparcie anioła biznesu. Trzecia anegdota mówi, że to właśnie Bechtolsheim popełnił błąd, wpisując błędnie „Google” jako nazwę dotowanej firmy na czeku.

 

WordPress SEO