Historia marki Wawel

Historia marki i firmy sięga 1898 roku. Wtedy to młody czeladnik, Adam Piasecki, założył skromny warsztat cukierniczy. Krakowska cukiernia używała nazwy A. Piasecki.

Historia marki i zmiany nazwy

W pracowni przy ulicy Długiej krakowski przedsiębiorca zatrudniał początkowo 5 osób. Powodzenie produktów skłoniły Adama Piaseckiego do rozpoczęcia produkcji fabrycznej. Firma istniała aż do roku 1951. Połączenie z dwoma innymi krakowskimi zakładami cukierniczymi spowodowało zmianę nazwy. Była to zapewne forma nacjonalizacji prywatnej firmy. W roku 1951 nowa firma przyjęła nazwę Zakłady Przemysłu Cukierniczego Wawel. Wawel od nazwy zamku królewskiego w Krakowie. Historia marki miała nawiązywać do tradycji i polskości. Dzięki temu firma uzyskała łatwą do zapamiętania nazwę.

Historia marki Wawel

Historia marki Wawel

Jako firma państwowa Wawel działał do roku 1992. Wtedy to nastąpiła prywatyzacja zakładów i zmiana nazwy na Wawel SA. Już 5 lat później, w roku 1997 roku spółka weszła na giełdę. Wawel SA jest jedną z najstarszych spółek notowanych obecnie na GPW. Historia marki prezentuje zmiany gospodarcze, jakie miały miejsce w Polsce.

Historia marki Odra

Historia marki Krakus

Zmiany nazwy marek

Dodaj komentarz

WordPress SEO