Historia marki POLMOS

Markę POLMOS zna każdy dorosły Polak. Nazwa Polmos to akronim od słów POLski MOnopol Spirytusowy.

Tak nazywano przedsiębiorstwa państwowe, które w latach PRL miały monopol na produkcję wódek i innych alkoholi. Prócz wyrobów spirytusowych Polmosy często zajmowały się produkcją drożdży przemysłowych i piekarskich. Mało kto wie, że powszechnie dostępny na pułkach ocet, był także produktem Polmosów.

Państwowy Monopol Spirytusowy

Państwowy Monopol Spirytusowy to instytucja, która została powstała w roku 1919 tuż po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Zadaniem Monopolu była kontrola nad produkcją spirytusu i obrotem wyrobami spirytusowymi. Monopol był odpowiedzialny za koordynację produkcji w całym kraju. Każdego roku Monopol wyznaczał obowiązującą cenę spirytusu gorzelnianego. Wyznaczał również limity produkcji poszczególnym gorzelniom. Ciekawostką była procedura zarządzania wielkością produkcji – spirytus wyprodukowany ponad wyznaczony limit skupowany był po cenach niższych od kosztów produkcji. Monopol funkcjonował nieprzerwanie do wybuchu wojny w 1939. Po wojnie Państwowy Monopol Spirytusowy reaktywowano. Władzom tak zależało na produkcji spirytusu, tak że Monopol działał już w 1944 roku w wyzwolonym Lublinie. Dopiero w następnym roku przeniesiono siedzibę do Warszawy. Przez pierwsze kilka lat Monopol funkcjonował na zasadach bardzo zbliżonych do przedwojennych.

Monopol znika

W roku 1949 w miejsce Monopolu powołano Centralny Zarząd Przemysłu Spirytusowego. W roku 1959 powstało Zjednoczenie Przemysłu Spirytusowego i Drożdżowego „Polmos”, przekształcone w roku 1972 w Państwowe Przedsiębiorstwo Przemysłu Spirytusowego „Polmos”. Okres deregulacji polskiej gospodarki po roku 1989, doprowadził do upadku zjednoczeń, zrzeszeń i temu podobnych instytucji. W konsekwencji powstał dość spory bałagan związany z prawami własności do znaków towarowych. Spory o prawa trwały długo po transformacji gospodarki. Marka Polmos stała się marką wspólną, co oznacza że wiele przedsiębiorstw w nazwie może używać akronimu Polmos. W wyniku procesów prywatyzacji większość Polmosów znalazła się w rękach prywatnych przedsiębiorstw, w tym także wielu firm z kapitałem zagranicznym. W tej chwili pod marką Polmos działa około 20 firm.

Dodaj komentarz

WordPress SEO