Historia marki POLAM

POLAM to nazwa marketingowa Zjednoczenie Sprzętu Oświetleniowego i Elektromechanicznego POLAM. Zrzeszenie skupiało zakłady produkcyjne związane z produkcją osprzętu elektrycznego. Zrzeszenie POLAM zostało powołane do życia w 1971 roku. Nazwa zjednoczenia powstała przez zaadoptowanie nazwy wiodącego zakładu – Fabryki Żarówek Polam w Pabianicach.

Zrzeszenie POLAM wywodzi się z funkcjonującego od 1970 w strukturach Zjednoczenia Przemysłu Elektronicznego UNITRA Kombinatu Źródeł Światła UNITRA-Polam i działał jako Kombinat Techniki Świetlnej POLAM. Zjednoczenie POLAM zostało rozwiązane w roku 1989. Zakłady wchodzące w skład zrzeszenia POLAM kontynuowały produkcję pod własnymi znakami handlowymi. Nazwa Polam powstała razem z powołaniem do życia firmy Pabianicka Fabryka Żarówek – POLAM w roku 1960.

Do dnia dzisiejszego działają firmy stosujące markę wspólna POLAM. Należą do nich miedzy innymi POLAM Nakło, POLAM- REM, ETI-POLAM, POLAM ELTA, POLAM Suwałki, POLAM Pabianice (obecnie Philips Lighting) , POLAM Suwałki, Polam PIŁA (Philips Lighting), POLAM Wilkasy. Jak widać sposoby wykorzystani marki są bardzo różne i luźne. Firmy nie stosują wspólnego znaku graficznego.

Dodaj komentarz

WordPress SEO