Zarejestruj hasło reklamowe, by ustrzec się nieuczciwej konkurencji

Gdy hasło reklamowe jest tak oryginalne, że nie tylko odróżnia firmę, lecz ją wyróżnia, warto je zarejestrować.

Hasło reklamowe przekazuje informacje o jej towarach lub/i usługach, a także potwierdza jakość oferty; może być zatem potraktowane jako znak towarowy. Rejestracja znaku towarowego oznacza objęcie go prawem ochronnym na podstawie dokumentu gwarantującego wyłączność na jego komercyjne wykorzystanie. Takie dokumenty ułatwiają domaganie się swojego roszczenia przez właściciela w przypadku naruszenia prawa. Ponadto, w momencie wystąpienia na drogę sądową szanse powoda są największe, gdy ma zarejestrowane hasło reklamowe jako znak towarowy niż na podstawie innych dostępnych narzędzi.

Przedsiębiorca powinien złożyć wniosek do Urzędu Patentowego. Wydanie zgody na opatentowanie hasła reklamowego jako znaku towarowego jest równoznaczne z jego ochroną.

Mimo że w ustawach prawa własności przemysłowej oraz prawa autorskiego i prawa pokrewnego hasło reklamowe nie jest bezpośrednio wymienione, to podlega ono ochronie jako znak towarowy pod warunkiem, że spełnia kilka warunków.

Warunki jaki musi spełniać hasło reklamowe aby być chronione

Hasło reklamowe musi mieć zdolność odróżnienia

Po pierwsze, hasło reklamowe powinno mieć zdolność odróżnienia produktów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego. Nie można zarejestrować pojedynczych liter lub słów, nazw zbyt popularnych (np. E-poczta) lub źle odbieranych przez zmysły człowieka (zwłaszcza wzrok i słuch). Uwzględnia się również wtórną zdolność rejestrową. Początkowo hasło reklamowe może nie mieć dostatecznych cech odróżniających. Z czasem może być kojarzony przez odbiorców dzięki częstemu stosowaniu. Tak było w przypadku jednego z pierwszych haseł reklamowych zgłoszonych do rejestracji: „Always – zawsze czysto, zawsze sucho, zawsze pewnie”.

Hasło reklamowe musi być tworem samoistnym

Po drugie, hasło reklamowe musi być elementem dostatecznie odróżniającym, samoistnym. W praktyce oznacza to, że nie może zawierać prostego, banalnego słownictwa oraz odgrywać roli przypisanej wszelkim komunikatom. Oczywiście, zawiera pewną dawkę informacji, lecz funkcja informacyjna nie może przeważać nad oznaczeniową.

Hasło reklamowe musi być jednolite

Po trzecie, oznaczenie powinno być jednolite tak, aby jak najszybciej trafiło do świadomości odbiorcy i trwale się w niej zapisało. Dzięki takiemu haśle klient bez cienia wątpliwości skojarzy dany produkt (usługę)  z konkretnym przedsiębiorcą. Tylko w taki sposób hasło reklamowe jako znak towarowy będzie rozpoznawalnym i cennym składnikiem majątku firmy. Ta z kolei zyska uznawalność na rynku oraz będzie mogła się cieszyć dobrą reputacją.

Co gdy hasło reklamowe jest wykorzystywane nieprawnie

Jeśli jednak wyłaczne prawo do hasła reklamowego zostanie naruszone, przedsiębiorca może żądać:

  • naprawy szkody,
  • usunięcia skutków pogwałcenia prawa,
  • zwrotu kosztów związanych ze szkodą oraz uzyskanych korzyści
  • zaniechania dalszego wykorzystywania znaku.

Hasło reklamowe jest elementem budowania portfolio praw własności przemysłowej. Jako takie może być wyceniane i stanowić element obrotu handlowego. Prawa własności są zbywalne. To znaczy, że hasło reklamowe jest istotnym elementem wartości marki.

Kreowanie haseł reklamowych

WordPress SEO