Hasło reklamowe elementem walki konkurencyjnej.

Hasło reklamowe a marketing ofert.

Jak może wyglądać hasło reklamowe?

Nazwa Triada pochodzi od liczby trzy. To oczywiste i jednoznaczne skojarzenie. Triada, poza swoją nazwą zastrzegła także kilka innych znaków towarowych opartych na cyfrach. Jest wśród nich termin „7+7”, który opisuje tak zwane wyjazdy łączone, siedem dni wypoczynku i siedem dni zwiedzania. To dość nietypowe hasło reklamowe. Ale jak się okazuje, kluczowy produkt biura podróży i jak twierdzą przedstawiciele firmy, jest z marką Triada silnie identyfikowany. Firma ma także monopol patentowy na inne „arytmetyczne” określenia ofert, stworzone głównie na potrzeby akcji marketingowych, takie jak hasło reklamowe „2+2” dla wyjazdów rodzinnych, czy „1+1” dla wyjazdów jednego rodzica z dzieckiem. Żadne z oznaczeń oferty nie zrobiło takiej furory jak hasło reklamowe „7+7”.

Po co chronić hasło reklamowe?

Postępowanie w sprawie znaków towarowych reguluje ustawa Prawo własności przemysłowej. Hasło reklamowe może być zgłoszone do ochrony jako znak towarowy. Zastrzeżenie znaku oznacza, że nikt nie może go używać w działalności gospodarczej. Czyli, że firma ma monopol na używanie poprawnie zarejestrowanego oznaczenia.
Aktywność biur podróży wynika z coraz większej konkurencyjności na rynku turystycznym. Hasło reklamowe obok marki firmy jest najczęściej stosowane w komunikacji ofert. Dobrze zaprojektowane hasło reklamowe nie tylko wyróżnia firmę i jej ofertę, ale także pozytywnie odróżnia od konkurentów.

Hasło reklamowe w komunikacji firm turystycznych

Także inni touroperatorzy zastrzegli sobie slogany. Hasło reklamowe jak widać pełni istotną role w komunikacji ofert turystycznych. Rainbow Tours zgłosił do Urzędu Patentowego w 2010 r. wniosek o  zastrzeżenie określenia „Tambylec”, oraz hasło reklamowe „Dla Tambylców tu”. Do tej firmy należy także zgłoszenie marki „Figloklub”. Neckermann Polska w 2004 roku zastrzegł nazwę / hasło reklamowe „happy events”. TUI Poland strzeże prawnie wprowadzonego do komunikacji ofert opisu „first minute”. W portfelu tej firmy znajduje się także hasło reklamowe „życie usłane podróżami”. Exim Tours zgłosił do rejestracji hasło reklamowe „primo minuto”.

Hasło reklamowe odróżnia

Hasło reklamowe wyróżnia

Hasło reklamowe informuje

Hasło reklamowe sprzedaje

WordPress SEO