Grupa ZŁOMREX

Architektura marki to sposób, w jaki organizacja prezentuje swoje obszary działania i swoją ofertę. Szybki wzrost firmy, akwizycje i zmiany organizacyjne mogą prowadzić do zamazania konceptu strategii jaki firma chce prezentować na rynku. Po akwizycji sieci dystrybucyjnej voestalpine ZŁOMREX stanął prze problemem uporządkowania wizerunku i sposobu prezentacji swoich wszystkich kilkudziesięciu spółek dystrybucyjnych. Cześć wcześniej działał w strukturach grupy, część do nich dołączyła po akwizycji.

Analiza portfela spółek wykazała, że przy okazji wydzielenia grupy dystrybucyjnej potrzebne jest uporządkowanie sposobu prezentacji całej grupy. Wspólnie z zespołem klienta, agencja ANAGRAM opracowała nowy model architektury marki grupy ZŁOMREX. Działalność firmy została podzielona na trzy główne obszary: Surowce, Produkcję i Dystrybucję. Obszar Surowce obejmował działalność związaną ze skupem metali. Wszystkie spółki handlowe zostały przyporządkowane do obszaru Produkcja. Huty i zakłady odlewnicze miały być prezentowane w obszarze Produkcja. W ten sposób struktura koncernu prezentowała się nastepująco: na pierwszym poziomie jako GRUPA ZŁOMREX, na drugim poziomie jako ZŁOMREX Produkcja, ZŁOMREX Dystrybucja i ZŁOMREX Surowce, na trzecim poziomi jako samodzielne spółki. Tak prosty podział wyjaśnił klientom zakres działania grupy, przynależność i rolę poszczególnych spółek oraz zależności między poszczególnymi obszarami działania. Cały obszar dystrybucji od tej pory prezentowany był pod wspólna marką COGNOR. Opracowanie miało także duże znaczenie w budowaniu kultury korporacyjnej firmy, która stała się po akwizycji kilkunastu spółek organizacją międzynarodową.

Dodaj komentarz

WordPress SEO