GEMFIS

To nazwa opracowana dla prywatnej kancelarii doradztwa podatkowego. Konkurencyjność na tym rynku wymusza na firmach prowadzenie działań marketingowych i poszukiwanie wyróżnienia. Oferty firm są bardzo podobne, stąd identyfikacja werbalna i wizualna zyskały na znaczeniu. Jest to także konsekwencją wzrostu świadomości klientów kancelarii, którzy oceniają wizerunek swoich partnerów i sposób ich prezentacji.

Nazwa GEMFIS jest zestawieniem dwóch morfemów: „gem” i „fis”. bardzo prosta dwusylabowa budowa, łatwość wymówienia i profesjonalność brzmienia były podstawą wyboru tego rozwiązania.

Na rynku często można spotkać bardzo podobne do siebie nazwy firm, które powstały poprzez zastosowanie obowiązującego w branży stylu. Trudno je od siebie odróżnić i zapamiętać. Zdarza się również, że nazwy firm są mylące co utrudnia budowanie wizerunku. Nazwa GEMFIS wyróżnia firmę od tysięcy bezimiennych kancelarii prawa podatkowego.

Dodaj komentarz

WordPress SEO