GBG BANK

Górnośląski Bank Gospodarczy SA w Katowicach jest bankiem lokalnym działającym na terenie regionów: katowickiego, bielskiego oraz krakowskiego. Podstawowym problemem banku, nie pozwalającym mu na osiąganie satysfakcjonujących wyników finansowych, była jego mała rozpoznawalność. Była za to odpowiedzialna między innymi nazwa GBG, która nie komunikowała w sposób czytelny charakteru firmy i nie była znana na rynku.

Pierwszym krokiem, mającym na celu usprawnienie komunikacji firmy z otoczeniem, była zmiana nazwy marketingowej. Do słabo znanego skrótu GBG dodano człon Bank, wyraźnie wskazujący na charakter podmiotu. Pozwoliło to na ugruntowanie w świadomości klientów związku pomiędzy stosowanym skrótem a polem działania podmiotu. Lepsza rozpoznawalność przyczyniła się do wzrostu zainteresowania klientów ofertą banku.

Dodaj komentarz

WordPress SEO