GAUDIO

GAUDIO to nazwa dla kliniki neurorehabilitacji. Neurorehabilitacja zajmuje się rehabilitacją chorych z uszkodzeniem centralnego i obwodowego układu nerwowego.Wieszkość pacjentów po udarze mózgu, urazach czaszkowo-mózgowych, ze stwardnieniem rozsianym i chorobą Parkinsona wymaga specjalistycznej formy terapii. Głównym celem dla pacjentów i ich rodzin jest, poza odzyskanie niezależności w codziennych czynnościach, odzyskanie radości i możliwości korzystania z życia. Zrealizowanie tego zadana jest niejednokrotnie bardzo skomplikowane i rozłożone w czasie. Nazwa GAUDIO po łacinie znaczy „radość”. Słowo to bardzo dobrze oddaje cel kliniki. Samo odzyskanie zdolności ruchowych nie zapewania sukcesu w rehabilitacji. Konieczna jest zmiana nastawienia chorego.

Celem projektu nazewniczego było opracowanie nazwy, która oddawała by nie zakres działania firmy, a jej cel. Choć żadko kto zna łacinę, nazwa GAUDIO jest ciepła, przyjazna, sympatyczna i miękka w swoim wyrazie. Także rodzaj nijaki pozwala na taki odbiór słowa. Sześć liter, czyli bardzo krótka nazwa, dwie sylaby i prosty zapis tworzą bardzo łatwą do zapamiętania i zaakceptowania nazwę.

Dodaj komentarz

WordPress SEO