Etymologia nazwy Pewex

Pewex powstał w roku 1972 roku z przekształcenia sklepów dewizowych banku PeKaO. W PRL przedsiębiorstwo to było sposo bem na wykupowanie z rynku dewiz. Dla obywateli sklepy Pewexu stanowiły synonim luksusu. Żółte logo oznaczało miejsce, gdzie waluty obce i bony towarowe „Pekao” można tam było kupić importowane towary. Ale nie tylko, można było także nabyć produkty deficytowe produkty wytwarzane w kraju. Oferowane produkty zazwyczaj były wyższej jakości, niż te przeznaczane do otwartej sprzedaży. Towary te nie były w wolnej sprzedaży dostępne lub ich podaż była niewielka.

Pewex to akronim  powstały ze skrótu nazwy Przedsiębiorstwo Eksportu Wewnętrznego.

Firma działała w warunkach sztucznie stworzonych przez państwo. Gdy polska złotówka stała się walutą wymienialną i dopuszczono wolny import, sieć nie umiała odnaleźć się na wolnym rynku. Sklepy te utraciły rację bytu w momencie cofnięcia im specjalnego zezwolenia Ministra Finansów, wprowadzenia ceł i podatków na oferowane produkty. Miejsce Peweksów zajęli prywatni importerzy.

Aktualnie we Włoszech działa sieć supermarketów o nazwie Pewex, wykorzystująca logo sklepów z okresu PRL.

Dodaj komentarz

WordPress SEO