Empik Media & Fashion

Empik Media & Fashion to notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie spółka. Firma zajmuje się dystrybucją marek określanych ogólnie mianem media & fashion. Spółki tworzące grupę zajmują się sprzedażą towarów i usług kategoriach: media, rozrywka, odzież, kosmetyki, obuwie, zabawki, oraz kursy językowe. Model biznesowy opiera się o własne marki oraz o marki franczyzowe lub licencjonowane. EM&F działa w Europie Środkowej i Wschodniej, w szczególności w Polsce, Rosji, Ukrainie, Czechach, Słowacji, Niemczech, Rumuni oraz w Turcji. EM&F to nazwa międzynarodowa.

Podstawą nazwy korporacyjnej była najsilniejsza marka grupy – EMPIK. Marka ta nie tylko ma bardzo szeroką ofertę produktową, ale także jest bardzo pojemna wizerunkowo. Rozszerzenie Media & Fashion wskazuje na grupę docelową, którą firma jest zainteresowana. Klientami marki są ludzie aktywni, pełni życia i cieszący się jego każdą chwilą. Wśród wielu propozycji nazewniczych wybrano rozwiązanie nie tworzące nowej nazwy. Empik Media & Fashion w sposób opisowy prezentujący wszystkie elementy zakresu i metody działania. Taka forma nazwy jest także użyteczna przy prezentacji międzynarodowej. Empik Media & Fashion jest kolejna międzynarodowa nazw i realizacja zespołu nazewniczego ANAGRAM Naming.

Marka używa także akronimu EM&F. Projekt zakładał używanie zarówno nazwy pełnej jak i skrótowej. Zapis nazwy EM&F stał się także podstawą projektu logo firmy oraz całego systemu identyfikacji wizualnej. Szlachetne kolory szare w zestawieniu z czerwienią oddają wizję firmy eleganckiej i nowoczesnej zarazem.

WordPress SEO