ELDA

Nowa nazwa dla Polam Szczecinek. Po zmianie właściciela firma potrzebowała nowej nazwy. W konwencji nazewniczej grupy obowiązywały nazwy krótkie, cztero literowe. W założeniach do projektu kreacji nazwy pojawił się wymóg nawiązania do branży elektrycznej. Z wielu morfemów, jako najsilniej związany z osprzętem elektrycznym wybrano „el”. Stał się on podstawą projektu nowej nazwy.

Kreacja nowej nazwy dla firmy

Kreacja nazwy polegała na dobieraniu drugiego morfemu i testach możliwości stosowania nazwy. Z wielu propozycji wybrana została nazwa ELDA. Nazwa miała się składać z dwóch członów. Nazwy własnej i opisu miejsca. Nazwa miejscowości została pozostawiona w nazwie marki ze względu na silną znajomość i bardzo dobre skojarzenia.

Naming jest procesem żmudnych testów i analiz

Nazwa nie jest błyskotliwa. Jest bardzo prosta, krótka i łatwa do zapamiętania. Nie budzi żadnych negatywnych skojarzeń. Kreacja nazwy dla firmy koncentrowała się na spełnieniu wymogów formalnych. Nazwa miała przede wszystkim być praktyczna, jej unikalność stawiano na drugim planie. Branża elektryczna nie jest silnie konkurencyjna w działaniach marketingowych, stąd projekt nazwy zdominowała praktyczność podejścia.

Prosta i praktyczna nazwa dla marki producenta osprzetu elektrycznego.

WordPress SEO