ELDA Szczecinek

W latach 90tych wiele nazw polskich przedsiębiorstw korzystało ze wspólnych marek, których wcześniejszymi właścicielami były zrzeszenia. Tak było i wypadku marki POLAM. Jedną z firm współdzielących markę był POLAM SZCZECINEK.

W procesie deregulacji gospodarki firma zmieniła właściciela. Transakcja sprzedaży 80 proc. akcji Polamu Szczecinek SA skandynawskiemu inwestorowi -Ahlstromforetagen Svenska AB została podpisana w 1994 roku. Koniecznością stała się decyzja, czy firma pozostaje przy starej, ale wspólnej marce i nie jest jej właścicielem, czy musi nastpić zmiana nazwy firmy na nową markę.

Postanowiono zmienić pierwszy człon nazwy pozostawiając nazwę miejscowości w nazwie firmy. Tak powstała ELDA Szczecinek. Nazwa swoją budową nawiązywała do innych nazw koncernu. Morfem „EL” oczywiście pochodził od obszaru działalności firmy – osprzętu elektrycznego.

Polam Szczecinek wytwarzał sprzęt elektroinstalacyjny: wyłączniki i gniazdka dla budownictwa, puszki instalacyjne, przedłużacze, sznury z wtyczkami, wyłączniki do urządzeń elektrycznych i inny drobny osprzęt elektryczny. Zmiana nazwy firmy miała duży wpływ na wizerunek rynkowy firmy. Obecnie firma należy do koncernu Schneider Electric.

POLAM to nazwa Zjednoczenie Sprzętu Oświetleniowego i Elektromechanicznego POLAM . Zrzeszenie skupiało zakłady produkcyjne związane z produkcją osprzętu elektrycznego. Polam został powołany do życia w 1971 roku. Nazwa zjednoczenia powstała przez zaadoptowanie nazwy wiodącego zakładu Fabryki Żarówek Polam w Pabianicach. Zrzeszenie już nie istnieje.

Dodaj komentarz

WordPress SEO