Ekspertyzy prawne i rynkowe analizy nazwy.

Poszukiwanie bezpieczeństwa nazwy – analizy nazwy.

Budowanie gwarancji prawnych i rynkowych nazwy

Kluczowe pytania w procesie analizy nazwy

Dla tych, którzy już mają nazwę, oferujemy dokonanie jej szczegółowej  analizy nazwy i ekspertyzy. Takie analizy dają użyteczną wiedzę na temat Państwa nazwy, a w szczególności:

Analizy nazwy – Odpowiedzi na pytania o bezpieczeństwo używania nazwy z prawnego punktu widzenia.

Analizy nazwy – Określenie stopnia użyteczności nazwy dla realizacji celów firmy.

Analizy nazwy – Raport i wskazówki do efektywnego wykorzystania nazwy.

Wyniki analizy nazwy są przekazywane Państwu w formie pisemnego raportu, zawierającego wyniki badań i ekspertyz oraz naszą opinię podsumowującą i zalecenia.

Zakres analizy nazwy

Najważniejsze elementy, które składają się na przeprowadzaną przez ANAGRAM ekspertyzę nazwy, zostały opisane poniżej. Uwaga: na życzenie, zakres badań i analiz może zostać rozszerzony.

Analizy nazwy – Status prawny nazwy

W celu zapewnienia Państwu profesjonalnej opinii, ściśle współpracujemy z biurami rzeczników patentowych, Urzędem Patentowym oraz kancelariami prawnymi specjalizującymi się w ochronie własności przemysłowej i intelektualnej.

Nazwa może zostać zostanie wszechstronnie zbadana pod kątem aktualnego statusu z punktu widzenia prawa. Zbadane zostaną również możliwe prawne zagrożenia i metody zabezpieczenia się przez ich skutkami.

Lingwistyczne analizy nazwy

Aby wykorzystać nazwę w optymalny sposób, należy poznać jej silne i słabe strony z punktu widzenia potencjalnego odbiorcy, jak również sposoby jej skutecznego użycia. Analizy nazwy z perspektywy szans i zagrożeń.

Dajemy Państwu skuteczne narzędzia pełnego wykorzystania nazwy, dzięki współpracy ze znanymi językoznawcami. Dysponując ich analizami i opiniami, wykonanymi zgodnie z naszymi standardami, uczynicie Państwo ze swojej nazwy naprawdę efektywne narzędzie marketingu. Analizy nazwy wspierają strategie rynkowe i marketingowe.

Analizy nazwy – Opinia podsumowująca

Wyniki badań i analiz oraz opinie poszczególnych specjalistów zawierają zawsze dużo ciekawych i istotnych informacji na temat nazwy. Jednak zarówno ich ilość jak i szczegółowość utrudnia ich wygodne wykorzystanie. Dlatego po zebraniu wyników badań, analizy nazwy oraz opinii wszystkich specjalistów, korzystając z naszej wiedzy i doświadczenia, opracujemy dla Państwa podsumowującą opinię zawierającą m.in. metody optymalnego stosowania nazwy oraz elementy, które mogą stanowić zagrożenie dla firmy i jej wizerunku.

Analizy nazwy – Zalecenia

Ważnym elementem raportu, który Państwo otrzymacie są zalecenia ANAGRAM do stosowania nazwy. Stanowią one zbiór zasad, które, jeśli będą przestrzegane np. przez agencje corporate&brand identity, public relations, marketingowe, gwarantują zachowanie spójności w budowaniu silnej marki. Analizy nazwy w połączeniu z zaleceniami to praktyczny program wspierania siły marki.

WordPress SEO