Dlaczego French Connection UK używa innej nazwy?

Poza typowymi synonimami, w tworzeniu nazw możemy używać: dialektyzmów, archaizmów, wulgaryzmów i orientalizmów. Dialektyzmy to wyrazy typowe i charakterystyczne tylko dla określonej dialektu. O dialektyzmie i synonimach możemy mówić także w wypadku gwar. Archaizmy, to wyrazy które wyszły z powszechnego użycia, ale znamy i rozumiemy ich znaczenie. Jeżeli zabarwienie takich synonimów jest pozytywne, mogą być bardzo przydatne w nazewnictwie firm i produktów. Neologizmy to słowa bardzo nowe i często jeszcze nie popularne. Jeżeli dopiero wchodzą do powszechnego użycia, mogą mieć bardzo wysoki potencjał nazewniczy, i taki synonim jako adres domeny internetowej bardzo szybko może nabrać wartości.

Wulgaryzmy raczej nie znajdują powszechnego zastosowania, choć istnieją przypadki ich stosowania w dobrymi rezultatami. French Connection UK zapisywany jest jako FCUK, który to akronim odczytywany pomyłkowo, wywołuje poprzez skojarzenia z wyrazem “fuck” uśmiech.

Dodaj komentarz

WordPress SEO