COGNOR

Projekt nazwy COGNOR był najbardziej skomplikowanym i obarczonym największa ilością ograniczeń projektem nazewniczym jaki został zrealizowany w Polsce. Poza pracami kreatywnymi obejmował wiele testów dotyczących bezpieczeństwa prawnego nazwy, możliwości uzyskania międzynarodowej ochrony jako słowny znak towarowy i uzyskania rejestracji domen internetowych. Nazwa COGNOR została przetestowana pod względem znaczeniowym i skojarzeniowym we wszystkich językach Europy Środkowej i Wschodniej, oraz w językach: angielskim, niemieckim rosyjskim, włoskim, hiszpańskim, francuskim i portugalskim. Badano łatwość wymowy we wszystkich tych językach i łatwości zapamiętania nazwy.
Nazwa COGNOR została opracowana dla działającej w 9 krajach Europy Środkowej i Wschodniej grupy dystrybucyjnej stali i wyrobów stalowych. COGNOR jest częścią Grupy Kapitałowej ZŁOMREX. Firma działa na rynkach krajów Europy Środkowej i Wschodniej: w Polsce, Austrii, Bośni i Hercegowine, Czechach, Chorwacji, Rumunii, Słowacji, Słowenii i na Węgrzech.
COGNOR jest neologizmem, czyli nazwą opracowaną jako zupełnie nowe słowo. Etymologia nazwy nawiązuje do łacińskich słów „cogn” i „cogno” – wiedza i wiedzieć. To właśnie wiedza jest podstawą silnej pozycji konkurencyjnej marki. Wiedza o produktach, o rynku i potrzebach klientów. Zarządzanie informacją jest oparte o wieloletnie doświadczenia, umiejętność pracy zespołowej oraz transfer wiedzy między pracownikami z wielu krajów. Po łacinie „cognatus” znaczy „krewny po kądzieli”. Idea współpracy stała się także podstawą stworzenia sloganu korporacyjnego” „Together Reach more”.

 

Dodaj komentarz

WordPress SEO