CLINICA.PL

Clinika.pl to medyczna platforma internetowa. Jej misją jest integracja wszystkich uczestników rynku medyczno-farmaceutycznego w ramach nowej infrastruktury dystrybucji towarów i usług. Pierwszym projektem realizowanym przez firmę jest portal dla profesjonalistów medycznych.

Wejście na rynek tej zupełnie innowatorskiej na polskim rynku inicjatywy wymagało jasnego określenia strategii komunikacji, zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej. Szczególnie istotnym elementem było zaprojektowanie nazwy łatwej do zapamiętania, kojarzonej z obszarem działalności platformy i wyróżniającej ją wśród wielu komunikujących się  za pośrednictwem internetu podmiotów. Oczywiście musiała ona również uzyskać rejestrację jako domena internetowa. Zaprojektowana domena – clinika.pl jest nośnikiem czytelnej informacji dotyczącej obszaru działania platformy. Jednocześnie ze słowem “klinika” kojarzone są takie wartości jak wiedza, doświadczenie, wysokie kwalifikacje, profesjonalizm, a także pewien prestiż. Te konotacje niewątpliwie pomogły w budowania zaufania do platformy, co było szczególnie trudne w warunkach wprowadzania reformy medycznej w kraju.

Dodaj komentarz

WordPress SEO