Dobra nazwy – czego wymagać od agencji namingowej?

Nazwa powinna pasować do strategii firmy aby:

  • trafiała do odpowiedniej grupy docelowej, przekazywała ważne dla niej wartości – nazwa dobrze pozycjonowana
  • wywoływała pozytywne skojarzenia, ułatwiała pozyskanie lojalnych klientów – nazwa o dobrych konotacjach
  • promowała produkt bez dodatkowych kosztów – informując o jego charakterze i perswazyjna

Nazwa musi być bezpieczna pod względem znaczenia aby:

  • dało się ją stosować na rynkach zagranicznych – nazwa miedzynardoowa
  • została zaakceptowana przez klientów – nazwa akceptowalna
  • zwiększała reputację firmy – z renomą

Nazwa musi być bezpieczna pod względem prawnym aby:

  • dało się ją stosować – nazwa bezpieczna
  • dało się ją chronić przed nieuczciwą konkurencją – nazwa konkurencyjna
  • nie narażała przedsiębiorstwa na zarzut nieuczciwej konkurencji – nazwa prawnie chroniona

Dobra nazwa

Na rynku często można spotkać bardzo podobne do siebie nazwy firm, nazwy
produktów, marek i usług, które powstały poprzez zastosowanie obowiązującego w
branży stylu. Trudno je od siebie odróżnić i zapamiętać. Zdarza się również, że
nazwy firm są mylące lub posiadają zakodowane negatywne skojarzenia, które utrudniają

Nazwa musi być łatwa do zapamiętania, powtórzenia i zapisania. To, czy taka będzie, zależy od rynku, na którym działa firma. Wiadomo, jeśli przedsiębiorstwo eksportuje za granicę, to tamtejsi odbiorcy mogą mieć problemy z zapamiętaniem słowa, w którym są fonemy z języka polskiego.

Estetyka brzmienia, czyli eufonia, wpływa na postrzeganie nazwy i firmy. Jednocześnie, dzięki wykorzystaniu różnych morfemów, skojarzeń, słów, nazwa może mieć nadany ładunek znaczeniowy, który sprawi, że będzie ona przekazywała pewien pozytywny komunikat do odbiorcy.

Na każdym rynku panują pewne konwencje. W branży telekomunikacyjnej są firmy z cząstką „tele” a w medycznej „med”. Aby się odróżnić, należy wystrzegać się tworzenia konstrukcji z ich użyciem. Namin nie może opierać się na podobieństwach. Innowacyjność metod kreacji zapewnia unikatowość.

Nazwa, jeśli chcemy trwały budować sukces, powinna być bezpieczna. To oznacza, że powinno się ją dać chronić prawnie. Nazwa musi spełniać kilka przesłanek, przede wszystkim powinna się różnić od tych istniejących. Bez względu na to, jak doskonałą i dobrze brzmiącą jest nazwa, będzie bezużyteczna, jeśli nie będzie się dało jej zarejestrować.

WordPress SEO