BRONISZE

Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy w Broniszach jest zupełnie nowym tworem na polskim rynku. Jest to osiem ogromnych hal i wiat ulokowanych na powierzchni 63 ha. Rynek ma charakter akcjonariatu – sprzedający tam producenci są jednocześnie właścicielami pewnego pakietu akcji firmy, zależnego od wielkości stoiska.

Rynek jest nie tylko znaczącym centrum dystrybucji świeżych produktów rolno – spożywczych i ogrodniczych w centralnej Polsce, ale również miejscem koncentracji działań związanych z handlem, informacją rynkową, służbami celnymi, standaryzacyjnymi i fitosanitarnymi. Jako zupełnie nowa inicjatywa, rynek potrzebował czytelnego systemu komunikacji, pozwalającego na pozyskanie zainteresowania potencjalnych akcjonariuszy i klientów. Podstawą sprawnie funkcjonującego systemu komunikacji jest nazwa. Dlatego właśnie konieczne stało się wprowadzenie nowej nazwy marketingowej, która zastąpiłaby dotychczasowe bardzo długie i nie posiadające indywidualnego charakteru określenie Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy w Broniszach. Jednocześnie dotychczasowa nazwa była już dość znana i posiadała tę zaletę, że informowała o miejscu działania spółki. Nazwa miejscowości – BRONISZE, poprzez skojarzenie ze słowem “brona”, oznaczającym narzędzie rolnicze w wyraźny sposób podkreślała rolniczy charakter przedsięwzięcia. W tej sytuacji zdecydowano się na stosowanie nazwy miejscowości jako nazwy marketingowej. Jej wprowadzenie przyczyniło się do uproszczenia komunikacji.

Dodaj komentarz

WordPress SEO