Branding narzędziem budowania przewagi rynkowej.

Każda firma ma wizerunek, czyli prowadzi branding swojej marki. To czy wizerunek jest dobry, czy wspiera firmę, czy buduje jej markę – zależy od umiejętność budowania i wykorzystywania image firmy. Zależy od brandingu.

Branding jako koncept marketingowy.

Gdy na rynku działa coraz więcej firm oferujących podobne lub takie same produkty, firma musi zadbać o indywidualny i skuteczny sposób komunikacji z otoczeniem. Głównym powodem, dla którego klienci wybierają właśnie tę firmę a nie inną, lub ten a nie inny produkt, jest fakt, że jawi się ona w oczekiwany przez nich sposób i kojarzy się z odpowiednimi wartościami. Analizując pewien segment rynku, widzimy, iż różnica między markami nie leży tylko w cenie. Różnica leży w ich wizerunku i reputacji, które zostały ukształtowane przez branding.

Wizerunek a branding.

Branding i budowanie wizerunku to nie tylko zaprogramowane działania marketingowe, mające na celu stworzenie pozytywnego obrazu firmy u klientów. Branding to także ludzie, którzy swoim zachowaniem tworzą tożsamość firmy i przekazują wartości z nią związane. Jednak by stworzyć system zachowań właściwy dla realizacji misji firmy (kulturę organizacyjną), trzeba zastanowić się czy atrybuty, których firma używa, są dla niej odpowiednie? By odpowiedzieć czy forma prowadzi dobry branding, potrzeba dokonać szczegółowej analizy organizacji: jaka jest jej misja, jakie są cele organizacji, jakie są jej sposoby działania, jakie zachowania charakteryzują jej członków. Dopiero dokonana w ten sposób analiza aktualnego image organizacji pozwala ocenić na ile atrybuty stosowane przez firmę są adekwatne do jej strategii i filozofii, a w szczególności czy podstawowe elementy identyfikacji, takie jak nazwa i logo, symbol i znak firmowy, kolorystyka firmowa, nazwa są odpowiednie dla tej firmy. Czy tworzą odpowiedni branding marki.I przede wszystkim czy właściwie i bezpośrednio komunikują wartości firmy, pozytywnie charakteryzujące jej wizerunek.

Co charakteryzuje dobry branding?

Opracowując strategię marki firmy nie możemy zapominać, że branding firmy cechują:
Spójność: wszystkie działania firmy powinny charakteryzować jednorodne i harmonijne atrybuty; mogą się one podobać lub nie – to kwestia gustu – ważne, by odbiorca miał poczucie, że działania te pochodzą z jednego organizmu, a nie z wielu autonomicznych księstw – branding to system.
Konsekwencja: organizacja uwzględnia różnorodność grup docelowych dla swych działań (choćby w podziale na odbiorców wewnętrznych i otoczenie), dopasowując ich kształt do wymagań grupy docelowej, jednocześnie ma stworzone ogólne ramy dla komunikacji pozwalające zachować spójność komunikatów – branding to działanie w czasie.
Konstruktywność: pozwala jej członkom postępować twórczo, wychodzić naprzeciw oczekiwaniom otoczenia – budując pozytywne skojarzenia z organizacją – branding to historia marki.

Branding a Corporate Identity.

Czy można prowadzić efektywny branding bez spójnego systemu Corporate Identity? Oczywiście nie. Wiele firm, budując nową strategię działania, doszło do przekonania, że jednym z kluczowych, by nie powiedzieć absolutnie niezbędnych elementów pomagających wypracować sobie wizerunek będzie zmiana systemu Corporate Identity – począwszy od nazwy i najdrobniejszych elementów symboliki. Zmiana Identyfikacji wizualnej i graficznej powinna być w każdym przypadku rozpatrywana w kategoriach długofalowej inwestycji, która, przy profesjonalnej realizacji, zawsze przyniesie korzyści w postaci przewagi wizerunkowej firmy na rynku, a tym samym generując wymierne i często wysokie zyski. Jest to przecież ingerencja w branding. Spójne, konsekwentne i konstruktywne przedstawianie nowoczesnego wizerunku przedsiębiorstwa w mediach nie jest bynajmniej rzeczą oczywistą. Prezentacja taka wymaga bowiem stosowania określonych procedur i podporządkowanie się strategii marki, strategie która opisuje określenie branding.

Dodaj komentarz

WordPress SEO