Kapitał marki / potencjał marki / brand equity

Czym jest Brand Equity (kapitał marki)?

 1. Kapitał marki jako Rozpoznawalność

 2. Kapitał marki jako Lojalność

 3. Kapitał marki jako Jakość

 4. Kapitał marki jako Skojarzenia

Badanie Barnd Equity (kapitału markii) pozwala ocenić możliwości konkurencyjne marki. Dzięki porówaniu wyników różnych badań mamy możliwość śledzenia bieżącej sytuacji konkurencyjnej naszej marki (wiemy gdzie zyskujemy przewagę nad konkurentami, a gdzie przewagę tracimy).  Analizy Brand Equity dostarczają wiedzy na temat działań niezbędnych do poprawienie naszej pozycji konkurencyjnej.

 

1. Kapitał marki – Rozpoznawalność

 • top of mind – pierwsze skojarzenie
 • istotna, gdy decyzję podejmuje się natychmiast
 • spontaniczna – pierwsze skojarzenie + krótka lista marek
 • istotna, gdy decyzja jest szybka, a produkt trudno znaleźć
 • wspierana – po zapytaniu „Czy znasz markę X?”
 • ważna dla zakupów długo rozważanych (np. Samochód)

 2. Kapitał marki – Jakość marki

 • trwałość w czasie
 • innowacyjność
 • bycie obecnym – dostępność
 • ciągłość obietnicy

 3. Kapitał marki – Lojalność marki

 • ilu klientów wraca
 • jak często wracają
 • ile kosztuje firmę ich utrzymanie
 • jak to robimy

 4. Kapitał marki – Skojarzenia

 • jakie atrybuty marki produkt zawiera?
 • jakie prezentuje przewagi?
 • jakie oferuje benefity?
 • jakie dążenia reprezentuje?

 

Celem analiz Brand Equity (kapitał mrki) jest ocean i zrozumienie obecnej wartości marki. Drugim celem analiz jest zrozumienie wpływających na markę czynników. Analizy marki powinny obejmować zmian tej wartości w czasie.

W szczególności badanie Brand Equity pozwala porównać siłę marki z markami konkurencyjnymi;. Kapitał marki prezentuje czynniki wpływające na wartość marki oraz ich udział w tworzeniu tej wartości. Analizy Brand Equity identyfikują możliwości wzmocnienia marki oraz identyfikują zagrożenia ze strony marek konkurencyjnych. Na postawie analiz można opisać sposoby zapobiegania zagrożeniom. Kluczowym dla strategii marki jest monitorowanie skuteczność obecnej strategii wobec konkretnych działań marketingowych.

 

Dodaj komentarz

WordPress SEO