BILIX

Nazwa BILIX opracowana została dla usługi ułatwiającej szybkie i wygodne opłacanie rachunków i faktur. Usługa BILIX całkowicie eliminuje z obiegu papierowe faktury i rachunki. Obniża to koszty w kontaktach pomiędzy dostawcą usług, a ich odbiorcą oraz przyspiesza obrót gospodarczy.

Klienci wykorzystujący BILIX otrzymują rachunki lub faktury w formie elektronicznej. Dzięki temu mogą regulować płatności jednym kliknięciem za pośrednictwem internetowego dostępu do swojego konta bankowego.

Nazwa BILIX pochodzi od angielskich słów „bill” – rachunek / banknot. Llitera „x” na końcu nazwy symbolizuje szybkość i nowoczesność usługi. Poprzez zastosowanie dwukrotnie litery „i” nazwa zyskała na melodyjności i jest bardzo łatwa do wypowiedzenia i i zapamiętania. Prosta budowa nazwy oddaje podkreśla prostą dla konsumenta obsługę i wygodę usługi oferowanej przez Krajową Izbę Rozliczeniową.

BILIX to najbardziej zaawansowany na polskim rynku system elektronicznej płatności rachunków.

Dodaj komentarz

WordPress SEO