AXTONE

Nowa nazwa dla dostawcy innowacyjnych rozwiązań dla taboru kolejowego. AXTONE to światowy lider w zakresie systemów typu crash. To ekspert w dziedzinie technologii pochłaniania energii zderzeń wszystkich typów pojazdów szynowych.To lider w produkcji urządzeń cięgłowo-zderznych do wagonów towarowych, pasażerskich, lokomotyw oraz pojazdów komunikacji miejskiej.

Nowa nazwa jest neologizmem. W kreacji nazwy zespół namingowy nie kierował się konkretnymi skojarzeniami. Chodziło o opracowanie nowej marki, uniwersalnej i międzynarodowej, marki i nazwy dla lidera rynku, nowo powstającej firmy po fuzji kilku przedsiębiorstw.

Ochrona i bezpieczeństwo nazwy

W procesie nazewniczym główny nacisk położony był na bezpieczeństwo prawne nazwy.

Firma działa obecnie na wielu rynkach i pełna ochrona prawna była wymogiem koniecznym. Nazw jest obecnie chroniona jako słowny znak towarowy.

Budowa nazwy

Najsilniejszym elementem nazwy jest litera „X”. Dzieki tej literze, cła nazwa dzieli się na dwie sylaby, jest melodyczna i łatwa do wymówienia. Dzięki temu udało się zaprojektować nową nazwę dla firmy o charakterze międzynarodowym. Wybór neologizmu był podyktowany wymogiem prezentacji innowacyjności firmy.

Nowa nazwa wspiera firmę w realizacji strategii rynkowej. Pełna ochrona prawna marki buduje także wartość finansową marki. Naming został potraktowany jako element kreowania strategicznej przewagi firmy.

WordPress SEO