AURUM

Niemiecki DG Bank poszukiwał nazwy dla swojego funduszu inwestycyjnego. Nazwa miała wskazywać na obszar działania nowej firmy i powiązania z rynkiem  finansowym. Przy projektowaniu nazwy zostały przeanalizowane różne koncepcje nazewnicze. Badane były rozwiązania od neologizmów, aż po słowa mające konkretne znaczenia.

Nazwy znaczące mają tą przewagę nad nazwami nowymi, że je znamy i łatwo akceptujemy. I ten koncept zwyciężył w projekcie dla niemieckiego banku. Poszukiwanie nazwy znaczącej jest zdecydowanie trudniejszym procesem niż tworzenie nazwy nowej. Tylko w Polsce mamy ponad dwa miliny domen i kilkaset zarejestrowanych znaków towarowych. W poszukiwaniu nazw liczy się często łut szczęścia. I tak było w wypadku tego opracowania. Okazało się, że możliwa do zastosowania jest nazwa „aurum”, czyli łacińska nazwa złota. Ten szlachetny kruszec ma bardzo pozytywne konotacje.

Należy jednak zwrócić uwagę, że koszty projektów, w których celem jest znalezienie istniejącego słowa są zdecydowanie większe od kreacji nowej nazwy. Wynika to z bardzo małego prawdopodobieństwa znalezienia słowa, na które będzie można uzyskać ochronę prawną oraz wolny adres internetowy.

Dodaj komentarz

WordPress SEO