A4A. Zmiana nazwy stowarzyszenia.

Z reguły zmiana nazwy i nowe logo są sygnałem zmiany strategii lub nowej wizji. Tak właśnie jest w wypadku amerykańskiego stowarzyszenia linii lotniczych.

Strategiczna zmiana nazwy

Amerykańskie linie lotnicze zrzeszone są w stowarzyszeniu. Dotychczasowa nazwa organizacji brzmiała Air Transport Association, co można przetłumaczyć na Stowarzyszenie Transportu Powietrznego. Celem zmiany nazwy jest zmiana wizerunku stowarzyszenia i nadania mu większej rangi. Zrzeszone w stowarzyszeniu linie lotnicze dominują na rynku amerykańskim, zarówno w przewozach pasażerskich jak i towarowych. Wizją ich jest ekspansja na rynki światowe i poprzez to wspieranie rozwoju amerykańskiej gospodarki. Zmiana nazwy na Airlines for America doskonale oddaje to przesłanie.

Zmiana nazwy a cele stowarzyszenia

Celem stowarzyszenia jest zwiększenie znaczenia lotnictwa amerykańskiego na świecie oraz wspieranie wzrostu gospodarczego Stanów Zjednoczonych. Oczywiście wzrost gospodarczy sprzyja rozwojowi rynku lotniczego, więc istnieje korelacja i synergie między oboma zjawiskami. Stowarzyszenie planuje współpracę z administracją państwową i Kongresem Stanów Zjednoczonych w celu wypracowania systemu podatkowego i regulacji, które pozwolą amerykańskim liniom lotniczym na skuteczniejsze konkurowanie na świecie. Zmiana nazwy ma prezentować interesariuszom cel organizacji.

Zmiana nazwy a nowy slogan

Zmiana nazwy Air Transport Association na Airlines for America ma odwzorowywać nową wizje organizacji i jej cele. Nowe motto stowarzyszenia, nowy slogan, ma także wydźwięk międzynarodowy: „We connect the word” – „Łączymy świat”. Całość działań wizerunkowych, łącznie z nowym logo ukierunkowane jest na lansowanie nowych celów organizacji. Nowe logo to pięć samolotów w różnych barwach tworzących gwiazdę. To symbol integracji i jedności wszystkich linii w ramach jednego celu.

Zmiana nazwy A4A

Zmiana nazwy A4A

Zmiana nazwy i nowa nazwa jako akronim

Bardzo ciekawy jest akronim nowej nazwy. Airlines for America można zapisać jako A4A. Taki skrót ma dużą szansę przyjąć się w nazewnictwie. To innowacyjna forma nowej nazwy stowarzyszenia. Palindrom A4A jest także symboliczny, łączący i prezentujący spójność całego Corporate Identity. Zmiana nazwy i zmiana logo nie są tylko zabawą w unowocześnianie wizerunku, ale kompleksowym działaniem w ramach osiągania wyznaczonych celów. Cele stowarzyszenia są zarówno z obszaru wizerunkowego jak i biznesowego. To bardzo ciekawy przykład, zmiana nazwy i zmiany wizerunku są spójne, wizjonerskie i ściśle związane z sytuacja gospodarczą.

Dodaj komentarz

WordPress SEO