Domenę można stracić

Projektowanie nazw jako neologizmów i ich ocena przebiega inaczej niż przy nazwach generycznych. Ważną cechą neologizmów jest fakt, iż prawie zawsze zarejestrowane są jako słowne znaki towarowe. Stają się wtedy silnym argumentem w sporach sądowych. Jeżeli domeny kojarzą się jednoznacznie z konkretnymi markami, o indywidualnej formie, sądy nie mają wątpliwości.

Lumix i Toughbook to zarejestrowane znaki słowne na rzecz firmy Panasonic. Pewien sklep internetowy z elektroniką zarejestrował je jako domeny w roku 2005 i od tego czasu prowadził sprzedaż.

Podczas rozprawy Prezes Sądu Polubownego wyjaśnił, że pomimo iż właściciel zarejestrowanych znaków towarowych spóźnił się tu z rejestracją domeny, to domeny zarejestrowano w złej woli. Dostęp do bazy Urzędu patentowego jest otwarty, każdy może, wręcz powinien sprawdzić, czy nie narusza praw innego przedsiębiorcy. Projektowanie nazw nie jest i nigdy nie powinno być kopiowaniem marek i znaków już istniejących. Wykorzystywanie obcych znaków towarowych do działalności konkurencyjnej nie powinno być tolerowane, dlatego nakazano oddanie domeny właścicielowi znaku towarowego.

WordPress SEO