10 zasad jak powstaje wyjątkowa nazwa

Projektowanie nazw nie polega na wymyślaniu lub wyszukiwaniu setek wyrazów. Wyjątkowa nazwa nie powstaje z przypadkowego układu liter. Naming to metodyczny proces, w którym powstaje nazwa dopasowana do strategii i spełniająca wiele kryteriów związanych z bezpieczeństwem.

Wyjątkowa nazwa firmy lub produktu

Wyjątkowa nazwa jest integralną częścią prowadzenia biznesu. Jest podstawowym oznaczeniem umożliwiającym identyfikację firmy, usługi lub produktu. Nazwa istnieje w każdym komunikacie o firmie i jej ofercie. Wyjątkowa nazwa pozwala szybko zbudować wysoką świadomość rynkową i pozytywnie wyróżnić się od konkurentów. Wyjątkowa nazwa przekłada się na lepszą sprzedaż i wspiera firmę w uzyskaniu lepszych marż.

Nazwy firm w stosunku do nazw produktów i usług podlegają dodatkowym ograniczeniom prawnym. Na przykład dotyczy to wybranych rodzajów działalności, szczególnie koncesjonowanych lub wiążących się z bezpieczeństwem klientów. Istnieją przepisy regulujące stosowania nazwisk właścicieli w nazewnictwie firm. Unijne przepisy wprowadzają dodatkowe ograniczenia w nazywaniu firm. Morfemy „bio” i „eko” mogą występować jedynie w nazwach firm o certyfikowanej działalności.

Jaki można ocenić, czy nazwa jest dobra, czy jest to wyjątkowa nazwa?

  1. Nazwa wyróżniająca: To oznacza, że nazwa naszej firmy lub produktu nie będzie ulegać modom i będzie zabezpieczona przed zmianami gustów.  Wyjątkowa nazwa wyróżnia na rynku a nie tylko odróżnia od konkurentów.
  2. Nazwa unikalna: To oznacza, że nazwa naszej firmy lub produktu powinna mieć własny sens, a nie standard branży. Wyjątkowa nazwa nie powinna mieć odpowiedników na rynku.
  3. Nazwa bezpieczna: To oznacza, że naszą firmę da się zarejestrować pod tą nazwą w sądzie rejestrowym. Sąd może nam odmówić rejestracji firmy pod nazwą, którą ma już inny przedsiębiorca, bo taka nazwa wprowadzałaby klientów w błąd.
  4. Nazwa na własność: To oznacza, że nazwę naszej firmy lub produktu możemy zarejestrować jako znak handlowy w Urzędzie Patentowym. Nazwy, które uda się w ten sposób zarejestrować, stają się własnością firmy i mogą służyć do bezpiecznego budowania marki.
  5. Właściwa domena: To oznacza, że nazwę naszej firmy lub produktu możemy zarejestrować jako domenę internetową, przez którą kontaktujemy się z klientami.
  6. Nazwa akceptowalna: To oznacza, że nazwa naszej firmy jest zgodna z tym, kim jesteśmy, z naszym stylem działania. Nazwa naszej firmy lub produktu jest zgodna z tym, co pod tą nazwą oferujemy.
  7. Nazwa dopasowana: Klienci chcą, żeby nazwa jasno oznaczała, czym firma i produkt różnią się od innych. Klienci chcą, żeby nazwa dobrze reprezentowała wartości, które oni sobie cenią.
  8. Nazwa wygodna: Odbiorcy oczekują, że nazwa będzie łatwa w użyciu – łatwo ją będzie wymówić, łatwo bezbłędnie zapisać, nietrudno zapamiętać.
  9. Nazwa perspektywiczna: Firmy się rozwijają i zmieniają. Nazwa o ile będzie dobrze opracowana, przetrwa próbę czasu.
  10. Wartościowa nazwa: Jako element opisujący i określający markę, wyjątkowa nazwa ma swoją wartość finansową. Potrzebne jest jej zespolenie ze strategia biznesowa i rynkową firmy – wtedy przy sprzedaży firmy lub samej marki, nazwa będzie ważnym elementem budującym wartość transakcji.

Wyjątkowa nazwa w firmie

Nazwa firmowa nigdy nie istnieje samodzielnie. Dobra nazwa jest zintegrowana i spójna  z logo firmowym i sloganem. Takie podejście do projektowania gwarantuje maksymalizację efektu w procesie lansowania nazwy. Wszystkie elementy identyfikacji się wspierają i wykorzystują efekt synergii. To obniża koszty marketingu i promocji. To także podnosi efektywność marketingu i optymalizuje wykorzystanie zasobów.

Nazwy powinny być łatwe do zapamiętania, bezpieczne w różnych aspektach ich stosowania oraz wyróżniające na rynku. Nazwa jest znakiem słownym – werbalnym odpowiednikiem logo. Projektując nazwy należy brać bierzemy pod uwagę wszystkie aspekty tworzonego słowa. Wyjątkowa nazwa musi mieć indywidualny, niepowtarzalny charakter oraz być łatwą do wymówienia i zapamiętania. Nazwy nie mogą powodować niepożądanych znaczeń i konotacji. Nazwa powinna mieć domenę internetową identyczną z nazwa marketingową. Firma powinna posiadać wszelkie prawa własności oraz prawa patentowe, zapewniające bezpieczeństwo działania na rynku. Efektem pracy dobrej agencji namingowej jest wyjątkowa nazwa.

 

Dodaj komentarz

WordPress SEO