10 powodów do zmiany nazwy.

Firma nie jest rozpoznawana na rynku, nakłady na reklamę nie zmieniają tej sytuacji.

Firma jest mylona z konkurencją lub innymi firmami o podobnym profilu działalności. Firma kojarzona jest z inna ofertą, niż ta którą prezentuje. Ma kłopoty ze sprzedażą.

W wyniku fuzji konieczne jest wprowadzenie nowej nazwy.

Firma działa w interencie i nie ma prostej i chwytliwej nazwy.

Zmieniły się przepisy prawne dotyczące nazywania firm, na przykład stosowanie w nazwie morfemów „bio” i „eco” (wymogi unijne).

Stosowana nazwa na produktach wprowadza klientów w błąd – dotyczy produktów konsumpcyjnych.

Istnieją wartości, które firma chciała by zaprezentować, a obecny wizerunek związany z nazwą to uniemożliwia.

Firma chce wejść na nowe rynki i widoczne są zagrożenia wizerunkowe – wizerunek zbliżony do konkurencji.

Inna firma ma chroniona prawnie nazwę identyczną lub podobną do naszej (jako znak towarowy) i blokuje stosowanie obecnej nazwy.

Firma chce wejść na nowe rynki a nazwa stanowi poważne utrudnienie w komunikacji marki: jest trudna do wymówienia i zapamiętania lub budzi złe skojarzenia.

WordPress SEO