ANAGRAM Naming

NAMING – nazwa dla firmy i produktów, hasła reklamowe i slogany firmowe.

Nasza oferta to kompletny zestaw usług związanych z nazewnictwem i namingiem. Podstawowym celem naszego działania jest tworzenie nazw, które będą maksymalnie bezpieczne w różnych aspektach ich stosowania oraz będą stanowić skuteczne narzędzie budowania silnych, konkurencyjnych marek. ANAGRAM Naming to najstarszy i największy zespół nazewniczy. Posiadamy także nazwy na sprzedaż.

Zapraszamy na naszą stronę na Facebook’u.

 

Największy projekt nazewniczy w Polsce – ORLEN.

Międzynarodowa nazwa z pełną ochroną prawną – COGNOR.

Nazewnictwo ofert i produktów dla korporacji – PKO BP i TPSA

Ponad 300 projektów nazewniczych w dorobku

Naming - kreacja nazw

Naming – kreacja nazw

Naming – zakres prac:

    Projektowanie nazwy firm / Projektowanie nazwy produktu i usług / Systemy nazewnicze, rodziny nazw / Projektowanie sloganów firmowych / Kreowanie hasła reklamowego / Zarządzanie komunikacją werbalną / Ekspertyzy i oceny nazw

Naming – cechy opracowań:

Każda nazwa projektowana w naszej firmie jest bezpieczna: pod względem prawnym, chroniona przed nieuczciwą konkurencją, możliwa do stosować na rynkach zagranicznych. Oferta jest skierowana zarówno do tych firm, które dopiero poszukują dobrej nazwy, jak i do tych, które taką nazwę mają i chcą ją wykorzystać w optymalny sposób. Dotychczasowy dorobek zrealizowany dla liderów polskiej gospodarki stawia ANAGRAM Naming na czołowej lidera w tej dziedzinie. Projekty realizujemy według nastepujących zasad:

Naming: Rozpoznawalność.

Nazwa musi być łatwa do zapamiętania, powtórzenia i zapisania. To, czy taka będzie, zależy od rynku, na którym działa firma. Wiadomo, jeśli przedsiębiorstwo eksportuje za granicę, to tamtejsi odbiorcy mogą mieć problemy z zapamiętaniem słowa, w którym są fonemy z języka polskiego. Naming to sztuka dostosowania do warunków konkurencyjnych. Naming przekracza granice zwykłej kreacji słów. Jest zestawem usług związanych z pozycjonowaniem i wsparciem strategii rynkowej firmy.

Naming: Atrakcyjność.

Dość łatwo możemy stwierdzić, które nazwy są ładne, a które brzydkie. Estetyka brzmienia, czyli eufonia, wpływa na postrzeganie nazwy i firmy. Jednocześnie, dzięki wykorzystaniu różnych morfemów, skojarzeń, słów, nazwa może mieć nadany ładunek znaczeniowy, który sprawi, że będzie ona przekazywała pewien pozytywny komunikat do odbiorcy. Naming to ksztatowanie nazw atrakcyjnych.

Naming: Unikatowość.

Na każdym rynku panują pewne konwencje. W branży telekomunikacyjnej są firmy z cząstką „tele” a w medycznej „med”. Aby się odróżnić, należy wystrzegać się tworzenia konstrukcji z ich użyciem. Naming nie może opierać się na podobieństwach. Innowacyjność metod kreacji zapewnia unikatowość.

Naming: Bezpieczeństwo.

Nazwa, jeśli chcemy trwały budować sukces, powinna być bezpieczna. To oznacza, że powinno się ją dać chronić prawnie. Nazwa musi spełniać kilka przesłanek, przede wszystkim powinna się różnić od tych istniejących. Bez względu na to, jak doskonałą i dobrze brzmiącą nazwę przygotujemy, będzie bezużyteczna, jeśli nie będzie się dało jej zarejestrować. Nasze nazwy mają dodatkowo gwarantowane domeny internetowe. Naming to sztuka połączenia kreatywności z bezpieczeństwem.

Naming firm, naming produktów i ułsug

Naming firm, naming produktów i ułsug

ANAGRAM Naming to sztuka nazywania, nie inaczej, ale lepiej oraz pełen zestaw gwarancji.